Starnieuws – Zorgraad weerspreekt aantijgingen VMS

In een reactie op een recent persbericht van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) over haar functioneren, benadrukt de Zorgraad dat al haar activiteiten gedocumenteerd zijn op de website www.basiszorg.sr.  De Zorgraad weerspreekt beschuldigingen van de VMS als zou zij niet goed functioneren. De VMS communiceert volgens de Zorgraad op een destructieve manier. 

De Zorgraad gaat in de reactie in op de verschillende aantijgingen van de VMS. In het schrijven staat onder meer, dat de raad advies heeft gegeven over ligdagtarieven in ziekenhuizen en bemiddeld bij een dispuut tussen de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) en het Overlegorgaan Apotheken. Partijen hebben in het eerstgenoemde geval echter geen uitvoering gegeven aan de door hun gemaakte afspraak. Wat betreft het laatste geval, in 2016, bleek na onderzoek door de Zorgraad dat niet alle apotheken zich houden aan de wettelijk voorgeschreven winstmarge van maximaal 35 % op de inkoopprijs van medicijnen, zoals dat is voorgeschreven in de Wet. Deze bevindingen zijn gerapporteerd aan de ministers van Volksgezondheid en van Handel en Industrie.

Een andere activiteit van de Zorgraad betreft het aanpakken van het probleem van de niet toereikende dekking binnen de zorg. Door de enorme koersstijgingen vanaf 2015 raakten de premies achterhaald. De Zorgraad geeft aan dat zij op verzoek van de Onderraad een voorstel heeft uitgewerkt waarin ook protocollen en procedures opgenomen waren om de gezondheidszorg beheersbaar te maken. Uitvoering van het een en ander is indertijd aangehouden door de toenmalige president.

De Zorgraad haalt in haar reactie aan dat er in november 2015 een integriteitscode is goedgekeurd en aangeboden aan de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel. In de bewering van de VMS, dat verschillende zorgverleners onheus zijn bejegend of behandeld, stelt de Zorgraad zich absoluut niet te herkennen. Integendeel meent de raad dat het de VMS was die haar tijdens een openbare vergadering in 2018 negatief heeft bejegend.

De Zorgraad geeft aan dat zij een integraal voorstel met aanpassing van de premies en de tarieven heeft gepresenteerd. Het argument van de VMS als zou de aanpassing van tarieven bij Wet moeten plaatsvinden, noemt zij onjuist. Over het bespreken van zorgverleners, zowel op de vergadering als in een televisieprogramma, zegt de raad dat vergoedingen in lijn moeten zijn met hetgeen maatschappelijk verantwoord is in een 3e wereldeconomie. De VMS zou door middel van zelfregulatie mee kunnen helpen aan het in lijn brengen van haar eigen leden, geeft de Zorgraad aan.

Ook de beschuldiging dat zij partijdig zou zijn richting de Survam, wijst de Zorgraad af. De raad stelt dat de Survam zich altijd constructief heeft opgesteld en zich heeft gehouden aan de gemaakte afspraken met de Zorgraad. De brief is ondertekend door de voorzitter van de Zorgraad, Glynis Tjon Eng Soe. 

U kunt de volledige reactie van de Zorgraad op het schrijven van de VMS hier lezen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com