Starnieuws – Zakkenvullers XXL

Onder zakkenvullers versta ik personen en organisaties die zonder enige tegenprestatie van betekenis zichzelf verrijken ten kosten van de gewone man. In dit artikel focus ik mij op de grote ‘graaiers’ van de afgelopen jaren en de gevolgen van hun handelen.

Met de kennis van nu weten wij dat er flink gegraaid is uit publieke middelen. Enkele voorbeelden om het collectieve geheugen op te frissen. Kasreserveschandaal CBvS, fraude bij SPSB, aanschaf van een vliegtuig voor een particulier, verdwijning van tientallen bussen en tractoren gekocht door OW, auto’s gekocht met overheidsgeld en vervolgens met kleingeld privé overgenomen. Leegroven van parastatale bedrijven, de SLM, de Cassavefabriek, SML Wageningen, louche financiële constructies in  Streekziekenhuis Nickerie. Een andere vorm van zakkenvullen betreft de exorbitante beloning van de dochter van een ex-minister of een vakbondsleider die projectontwikkelaartje speelt maar ook een alarminstallatie voor je privéwoning door de Staat laten betalen. Of via een inschrijving eigenaar geworden van gratis verkregen land.

Het gevolg van dit gegraai en het ontwrichtende beleid van de afgelopen 10 jaar is dat het land opgezadeld zit met een schuld van US$ 4 miljard en inmiddels failliet is. De hoofdverantwoordelijke boef blijkt onvindbaar. Andere graaiers proberen hun gedrag goed te praten en duiken weg in de ‘a no mi’ cultuur en ‘neks no fout’ gedrag. Zij vinden dat je niet te veel moet zeuren over het verleden of zijn van mening dat ze gewoon bestaande regels hebben toegepast.  Echter, recht hebben betekent niet dat je te allen tijde van dat recht gebruik moet maken. In het geval van politieke leiders is er ook zoiets als verantwoordelijkheidsbesef, een voorbeeldfunctie en ethisch gedrag.

U heeft uw zakken gevuld met geld van land en volk. Geld dat geïnvesteerd moest in een digitale infrastructuur voor onderwijs en betere beloning van onderwijzers. Geld waarmee een fatsoenlijke salaris aan hardwerkende verpleegkundigen betaald kon worden. Geld waarmee de tarieven voor de bus- en boothouders gecompenseerd kon worden. Door Uw ongebreidelde hebzucht ontbeert het de gewone man aan voldoende medicijnen. Met de vele staatsprivileges die U nu geniet, konden klein- landbouwers ondersteund worden in groei van productie. Het kleine legertje aan staatadviseurs is een bijzondere categorie onder de ‘Zakkenvullers XXL’. Stuk voor stuk bejaard en medeverantwoordelijk voor het uithollen van instituties. U heeft zich rijkelijk laten belonen voor adviezen die ertoe bijgedragen hebben dat na 10 jaar Bouterse/Ameerali/Adhin het land nu economisch, institutioneel en moreel bankroet is.

Kunnen de Zakkenvullers XXL een oude dame met een AOV-uitkering recht in de ogen kijken? Of de alleenstaande moeder met zes kinderen die met meerdere schoonmaakbaantjes haar kinderen moet verzorgen? Of de dagloner die vanwege Covid-19 nu geen inkomen heeft? U heeft zeker geen last van een slechte nachtrust? Hoe is het gesteld met uw persoonlijke integriteit: is uw geweten nog in overeenstemming met Uw gedrag? Antwoorden op deze en vele andere vragen bent u aan uzelf maar vooral aan het volk verplicht. Anders komt u nimmer in het reine! Met uw ‘kudde van 26’ in de DNA was u toch hard aan het werk voor het volk? Voorzien van een links ideologische sausje. Elke vorm van kritiek op uw beleid en gedrag werd afgewimpeld met ‘jullie zijn a-nationalistisch bezig’ of ‘jullie willen het land weer terugwerpen in de schoot van de kolonisator. Al die ‘linkse’ ideologen blijken gewoon ordinaire rechtse zakkenvullers en groot kapitalisten te zijn. Zakkenvullers XXL. Jawel, ten koste van een verarmd volk. Shame on you!Het is echter nog niet te laat om het tij te keren. Laat uw moreel geweten spreken. Enkele nieuw gekozen DNA-leden hebben principieel gesteld hun oude salaris niet meer te willen ontvangen. Ik stel voor om op structurele wijze een halt toe te roepen aan het ongebreidelde graaien. De huidige DNA heeft voldoende tijd om daarvoor wetgeving voor te bereiden. Wat mij betreft is dat een lakmoesproef voor de huidige DNA. Schaf de lifetime privileges van bewindspersonen af; verbied dubbele salarissen tenzij je ervoor werkt. Een dienstauto lever je bij afzwaaien gewoon in; verkoop geen staatseigendommen voor 10% van de marktwaarde. Je hoeft niet extra beloond te worden  voor de jaren dat je voor land en volk hebt gewerkt. Al deze zaken zijn gewoon te regelen; je moet er wel de ballen voor hebben, want het gaat óók jou eigen belang raken. Laat nu zien dat je het meent met land en volk en voorkom dat over vijf jaar de volgende gezegde uitkomt ‘No poti puspusi fu luku merki’.

Stanley Ramkhelawan ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com