Starnieuws – Wij hebben monsters gecreëerd

Het is onvoorstelbaar hoe de corruptelingen onvermoeid door blijven gaan om te proberen posities te bemachtigen waardoor ze door kunnen gaan met het oplichten en bestelen van de Surinaamse samenleving. Alle mogelijke manoeuvres worden uit de kast gehaald om onbeschaamd zichzelf te verrijken en het maakt niet uit hoeveel gezinnen en bedrijven hierdoor kapot kunnen gaan.

Ik heb vaker dat van het kasreserveschandaal aangehaald, omdat het toch een bepaalde, extreme destructieve geesteskracht neemt om zelfs nadat men aan spaargelden is gekomen van anderen, men toch nog verder gaat met pogingen om door te willen gaan. Er is totaal geen besef van respect voor andermans belang of leven. Zelfs kinderen worden door deze wandaden niet ontzien. Dit gedrag is onmenselijk, omdat de handelingen alleen het gevolg kunnen zijn van onmenselijke geest, een monsterachtige geest…een monster.

Hoe komt het dat deze monsters, die eens ook gewoon kinderen waren waarvan de meeste hoogstwaarschijnlijk ook een goede opvoeding hebben gehad, deze handelingen kunnen verrichten? Ze zijn natuurlijk niet van de een op de andere dag ontstaan. Het is een jarenlang proces geweest waarbij deze groep monsters steeds meer door had hoe de menigte op allerlei (subtiele) manieren te manipuleren en te intimideren.

Heeft het dus aan ons gelegen dat wij deze monsters hebben gekweekt?
Aan de ene kant niet, omdat ons vanaf de geboorte wordt aangeleerd dat orde gelijk staat aan onderwerping aan wezens van dezelfde soort die namens een bepaalde organisatie van hoge morele waarden, allen dienen. En de effecten van deze ongelijkwaardigheid zien we terug in macht en autoritair handelen. En dit is uiteindelijk de overheid in de huidige vorm die we kennen… een systeem gebaseerd op ongelijkwaardigheid tussen mensen waarbij de een meer mag dan de ander, bepaald door de maatschappelijke positie waarin die verkeert. Dit is het ‘normale’ waarin we zijn opgegroeid en in bewegen.

Aan de andere kant ligt het wel aan ons omdat we jarenlang, ook wereldwijd hebben gezien, hoe deze ongelijkwaardigheid zich vertaalt in wandaden en onrechtvaardigheid. En wanneer wij nu steeds meer en meer inzien dat deze monsters manipuleren door zich als wolven in schaapskleren op te stellen, begint het moment voor ons om te beseffen dat we moeten handelen. Het ‘normale’ dat we hebben aangeleerd is dus toch niet zo normaal.
Wat in feite normaal is, is dat aan elke daad van vernietiging harde consequenties verbonden moeten worden waardoor weinigen zullen overblijven om zelfs eraan te denken dat vernietiging normaal is. Helaas…verstaan de meeste monsters alleen de taal van andere monsters.

Helaas zijn wij gehersenspoeld met de gedachten dat ‘goed’ zijn inhoudt om het kwade aan de natuur over te laten en dat het getij ooit wel zal keren. Deze hersenspoeling is bewust en gecalculeerd omdat het ons tot angstige, weerloze slachtoffers heeft gemaakt. Hoelang zullen wij als samenleving het ‘goed’ zijn, ons nog laten gebruiken om onze lafheid te rechtvaardigen? Want terwijl de ‘goeden’ hun best doen om ‘goed’ te zijn grijpen de monsters hun kans om nog meer terrein te winnen. ‘Goed’ zijn kan dus een aangeleerde misvatting zijn waardoor het kwade gewoon onverstoord te werk kan gaan.

Ik kan daarom dus tot geen enkele andere conclusie komen dan dat wij als samenleving deze monsters hebben gecreëerd, omdat we nooit als samenleving hebben besloten om daadwerkelijk resoluut op te treden. Omwille van ‘goed’ zijn wordt teveel rekening gehouden met kwaadwilligen, en dat betekent op zich dat er al kwaad wordt verricht. Nu zouden we bijvoorbeeld, met de technologie van nu, alle wandaden van deze corruptelingen openbaar kunnen maken. Politieke benoemingen en zaken doen kunnen dan worden bemoeilijkt. Dit is slechts een voorstel, maar het komt er uiteindelijk op neer:’stil blijven zitten kan onze vernietiging betekenen’.

Rumi Knoppel
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com