Starnieuws – Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand aangescherpt

De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is met twaalf maanden verlengd en geldt tot 7 augustus 2021. Iets na middernacht is met 44 algemene stemmen de wetswijziging goedgekeurd, na een marathon-vergadering. De wet verloopt zondag. Deze nieuwe wet moet vandaag worden afgekondigd door de regering. De wijzigingsvoorstellen zijn een uitbreiding en aanscherping van de bestaande handhavingsmodaliteiten én de verbetering van enkele technische onvolkomenheden.

Minister Albert Ramdin, coördinator van de Raad van Ministers in De Nationale Assemblee, zei dat een balans moet worden gevonden tussen de algemene gezondheidssituatie en de economie. De regering zal rekening houden met de inzichten van de volksvertegenwoordiging. Er is vooral ook gepleit door Assembleeleden voor mensen die getroffen zijn door de situatie en steun nodig hebben. Ramdin merkte op dat een integraal beleid wordt gevoerd, waarbij wekelijks vergaderd wordt door een cluster van ministers. Ook met het bedrijfsleven is er een goede verstandhouding.

De aanscherping gaat over de opname van een dwangmogelijkheid voor de handhaving van de bestuurlijke boete, waaraan de verplichting is gekoppeld tot verstrekking van persoonsgegevens – beperkt tot naam, voornamen en adres – en gegevens van het voertuig waarmee de overtreding is begaan. Dit versterkt de handhavingsmogelijkheid van het bestuursorgaan in geval de overtreder weigerachtig is of blijft tot verstrekking van zijn (persoon)gegevens.

De uitbreiding heeft betrekking op de opname van een zelfstandige strafrechtelijke handhavingsmogelijkheid. In de bestaande regeling is de strafrechtelijke handhaving slechts toepasselijk in geval van herhaling van overtredingen (recidive). Het voorgaande werkt stagnerend, nu in de praktijk is gebleken dat gelet op de aard van de maatregel (norm) en de daarbij betrokken normadressanten, in bepaalde gevallen de strafrechtelijke handhaving de voorkeur verdient. Benadrukt wordt dat de bestuurlijke boete en de strafrechtelijke sanctie niet tegelijk kunnen worden toegepast voor een en dezelfde overtreding. Er zal steeds een keuze moeten worden gemaakt van de meest geschikte en effectieve handhavingsmodaliteit. 

De wetswijziging is een initiatief van Asis Gajadien (VHP), Miquella Huur (ABOP) en Chuiwanrui Wang (VHP).
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com