Starnieuws – VWO- en HAVO-scholen scoren gemiddeld hoger dit jaar

Ook dit schooljaar scoort het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum met 91,4% direct geslaagden hoog. Overall is gemiddeld 72,4% van de VWO-examenkandidaten direct geslaagd. De her-examen en inhaal kandidaten zijn goed voor bijna 20% van het aantal scholieren dat heeft deelgenomen aan het VWO-eindexamen. Van de 1.208 scholieren die het examen hebben afgelegd, zijn 875 direct geslaagd. Voor 238 scholieren is de uitslag nog niet bekend omdat zij nog een herkansing hebben of moeten inhalen. Het resultaat is beter dan vorig jaar toen zo’n 69,7% (zonder de Scholengemeenschap Nickerie) direct slaagde.Ook de HAVO-scholen scoren dit jaar hoog met 71,6% direct geslaagden, waarbij de Scholengemeenschap Sanatam Dharm het hoogst scoort met 81,4%. Van de 59 deelnemers aan het examen, slaagden 48 direct en hebben 11 scholieren een herkansing of inhaal. Voor het schooljaar 2018/2019 slaagde gemiddeld 51,7% van de examenkandidaten direct. Dit schooljaar hebben 1.270 scholieren deelgenomen aan het HAVO-eindexamen, van wie 909 direct zijn geslaagd. Na her- en inhaalexamen zullen 294 scholieren vernemen of ze het alsnog hebben gehaald.

Bij de Avond HAVO is het gemiddelde slagingspercentage 66,3% goed voor 132 kandidaten. 57 kandidaten van de 199 hebben nog inhaal- of herexamen.De Scholengemeenschap Sanatam Dharm heeft met 90,9% direct geslaagden het tweede beste resultaat onder de VWO-scholen. Van de 44 scholieren die hebben deelgenomen aan het VWO-eindexamen zijn 40 direct geslaagd. Twee kandidaten hebben herkansing en twee anderen hebben inhaalexamen. De gemiddelde slagingspercentages zijn dit jaar hoger dan voorgaande jaren.

Inmiddels heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur laten weten dat de scholen op Basis-, VOJ- en VOS-niveau officieel op 1 oktober beginnen. Het ministerie werkt naar een schematisch overzicht om de opstart van het schooljaar 2020/2021 met inachtneming van de Covid-19-maatregelen te laten geschieden.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com