Starnieuws – Vuilophaal binnenkort weer optimaal

Het ministerie van Openbare Werken (OW) zal in de toekomst 1-jarige contracten aangaan met aannemers die vuilophaalwerkzaamheden verrichten. De aannemers zullen na verloop van hun contract, pas na een positieve evaluatie weer mogen deelnemen aan een volgende aanbesteding. Het ministerie is bezig met het uitzetten en uitvoeren van nieuw beleid. Aanbestedingen voor het uitvoeren van werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk openbaar zijn.

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) geeft aan dat er in het verleden sprake van was dat politieke vrienden 3 tot 4 keer meer gunningen kregen dan anderen. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken wil een eind brengen aan deze situatie. De invoer van het nieuwe systeem had als gevolg dat de bestekken niet tijdig rond waren en de aanbesteding later dan gepland plaatsvond. 

OW zal de controle op de werkzaamheden verhogen. Als een aannemer in gebreke blijft wordt het contract onmiddellijk stopgezet. De contracten worden in januari allemaal in orde gemaakt, waardoor de vuilophaal nu overal weer genormaliseerd moet zijn, zegt de CDS.

Een probleem dat zich vooral in de regenperiode voordoet is de slechte begaanbaarheid van veel wegen. Dit brengt met zich mee dat de dienstdoende ophalers niet willen/kunnen rijden in bepaalde wegen. Op de mensen die in de slechte wegen wonen, doet OW het beroep om tijdelijk en wel op de ophaaldagen hun vuil ergens centraal te plaatsen, zodat de vuilophaaldienst het toch kan meenemen. Het ministerie zal starten met profilering en ontwatering van de wegen. Het doel is om in 2022 vele wegen te verharden. Er zal een pilot worden uitgevoerd; als deze succesvol is zullen alle wegen van een verharding worden voorzien.. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com