Starnieuws – VMSS vraagt continuering studiefinanciering

We weten met zijn allen dat de nieuwe regering krap zit met financiële middelen. De economie heeft een enorme boost nodig om weer op rails te komen, zodat financiële middelen beschikbaar zijn om allerhande zaken te continueren. Als Surinaamse burgers en met ons vele anderen, snappen we dat herstel en verbetering van de Surinaamse economie procesmatig moet en zal geschieden, wat veel tijd in beslag zal nemen. En de ruimte moet ook gegeven worden aan de regeerders om dit te bewerkstelligen.In het duidelijk gecommuniceerd regeerprogramma 2020 – 2025 is vermeld dat dit regeertermijn opgedeeld zal worden in drie fases, namelijk:- een urgentiefase van 9 maanden;- een stabilisatiefase van 24 maanden;- de ontwikkelings- en moderniseringsfase.In de urgentiefase is aangegeven dat de financieel-economische crisis wordt aangepakt. Het is inderdaad een prioriteit de economische crisis aan te pakken. Toch wil de VMSS aandacht voor de studiefinanciering van studenten die afhankelijk waren van de NOB. De optimale ontplooiing en ontwikkeling van de talenten en het vermogen van Surinaamse burgers mag in feite niet stuiten tegen financiële barrières.Als gemeenschap en als regering moeten we steeds ervoor waken, dat terwijl het gras groeit het paard sterft. De ontwikkeling van ons land Suriname is niet alleen een taak van de regeerders, maar van elke Surinaamse burger. Vele onderzoekingen hebben aangetoond dat scholing en – in hogere mate wetenschappelijke scholing – de basis vormt voor een integrale ontwikkeling op meso, macro en micro niveau. Dat gezegd hebbende vraagt de VMSS de regeerders oplossingsmogelijkheden te bekijken ten aanzien van de continuering van studiefinanciering en dit probleem in de urgentiefase op te nemen. Gezien het korte tijdbestek, wordt voorgesteld om met de lokale banken mogelijkheden tot financiering te bekijken. Suelle ShepperdOndervoorzitter VMSS ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com