Starnieuws – Schoon drinkwater voor Boven-Saramacca

In het dorp Boslanti in het Matawaigebied is afgelopen week een oppervlaktewaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Dit betekent schoon en veilig drinkwater voor deze gemeenschap in Boven-Saramacca. Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) gaf aan dat schoon drinkwater uit de kraan geen luxe meer is. Het project is gefinancierd uit middelen van de Belgische overheid die inkomt met ruim 700.000 Euro voor installatie van vijf waterzuiveringssystemen.

Emanuël was met minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en districtscommissaris Walter Bonjaski aanwezig bij de ingebruikname. Zij vertelde dat zij in Boslanti was geboren. Het risico dat het water van de rivier vervuild kan zijn door de goudactiviteiten is reëel in dat gebied. Emanuël drukte de mensen op het hart zorgvuldig om te gaan met het systeem.

Het project is uitgevoerd door het Belgisch bedrijf, BOSAQ. De kosten voor onderhoud, distributie en randvoorzieningen worden bekostigd door de Surinaamse overheid. Indien dit model goed wordt bevonden zal de regering meer van deze systemen laten installeren. Het systeem heeft ook de capaciteit om de omliggende dorpen van drinkwater te voorzien. Abiamofo stelde in het vooruitzicht dat het ministerie het waterleidingnetwerk zal aanleggen, zodat de overige leefgemeenschappen eveneens kunnen beschikken over schoon en veilig drinkwater, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com