Starnieuws – Regering komt gebedshuizen tegemoet

Diverse christelijke kerken zijn er gebelgd over dat het samenscholingsverbod is teruggebracht naar maximaal 10, waardoor juist in de kerstperiode de kerkdeuren gesloten moeten worden gehouden. President Chan Santokhi heeft een ontmoeting gehad met een afvaardiging van de Vereniging van Volle Evangelie- Pinkstergemeenten en Bedieningen en Samenwerkende gemeenten in Suriname (VVEPS). Er wordt gezocht naar werkbare oplossingen, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Intussen is besloten door de regering dat op zondagen de gebedshuizen maximaal 2 uren open mogen blijven.

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft een petitie ontvangen, waarin er op wordt gewezen dat de first lady wel een dankdienst mocht houden met honderden mensen en dat het Hindoefeest Divali groots is gevierd met praalwagens en al. Een groot aantal geestelijke leiders van verschillende kerken heeft samen met zijn achterban hun misnoegen geuit over de Covid-19 beperkingen. De kerken zijn onaangenaam verrast met het besluit van de regering. Bee hield de mensen voor dat de parlementaire Covid-19 commissie de gebedshuizen wilde openhouden, ervan uitgaande dat er geen besmettingen waren in de kerken. Vanuit het Outbreak Managementteam is meegedeeld dat vier besmette personen uit kerken afkomstig zijn. Bee deelde mee dat er een oplossing in zicht is en vroeg de mensen om nog wat geduld.

De president heeft benadrukt tegenover VVEPS dat de regering het recht op het beleven van godsdienst of geloof, altijd zal respecteren en waarborgen. Het is echter ook wel een periode waarbij er drastische maatregelen getroffen worden door de regering ter bescherming van de samenleving. Het kabinet van de president is op de hoogte dat afzonderlijke delen van de gemeenschap de vrijheid hebben genomen om, gebruik makend van hun democratisch recht, een petitie over dit onderwerp aan te bieden aan De Nationale Assemblee.De regering geeft de garantie ook aan deze groep dat er middels dialoog een werkbare oplossing is gevonden die, zoals eerder gesteld, nader zal worden uitgewerkt. Het pad van dialoog kiezen is altijd de meest vruchtbare stap om op basis van wederzijds begrip en respect tot gezamenlijk gedragen oplossingen te geraken.

Na het bekend worden van de strenge maatregelen, heeft de Rooms-katholieke bisschop, Karel Choennie, ook zijn stem laten horen. Hij zei in een interview op Radio ABC dat hij het beleid van de regering niet begrijpt. Casino’s mogen openblijven, omdat daar niemand zou zijn besmet. De geestelijke haalde aan dat in de kerk ook niemand is besmet. Dan zou de lijn doorgetrokken moeten worden. 
U kunt de petitie van de christelijke kerken hier downloaden.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com