Starnieuws – Operatie: One by one!

Deze regering is al bijkans 7 maanden aan de macht en er is nog niet één bedrijf (parastaal of semi-parastaal) dat grondig is geëvalueerd en aangepakt met een gewenst doel/resultaat. Enigszins is het te begrijpen, omdat de regering andere prioriteiten heeft.

Er moet eerst een stevige fundering gemaakt worden van het huis Suriname en daar bovenop alle vraagstukken plaatsen en oplossen. Eén daarvan is zeker het doorlichten van alle parastatale en semi-parastatale bedrijven.

Bij een operatie van een patiënt mag een arts de beste van de wereld zijn; hij doet steeds één operatie tegelijk. Dit om zeker te zijn van het gewenste resultaat. Hierbij komen een aantal actoren te pas, waarbij ze allemaal dezelfde kant opkijken nl. het beste voor de patiënt. De actoren zijn o.a.: de huisarts, de specialist, de internist, het verplegend personeel, de apotheek. Alle neuzen dezelfde kant op. Na die éne operatie gaan ze dan weer beraadslagen voor een 2e operatie. Zo gaat het in deze branche. De patiënten worden in de meeste gevallen weer “gezond”.Deze regering probeert tegelijk alle bedrijven onder de loep te nemen. Van de hak op de tak springen, noem ik dat. Het zou fijn zijn als deze regering de methode van de medische wereld opvolgt; één bedrijf tegelijk.B.v. Neem de SWM;Stel een aantal vragen:- wat gaat er mis- wat zijn de knelpunten- hoe lang heeft het geduurd- waaraan heeft het gelegen- als het moet ook rigoureuze maatregelen treffen (één stap terug, twee vooruit)- binnen welke termijn verwacht je een aanvaardbare oplossing- hoe vindt de controle op de bedrijfsvoering plaats, na zo’n gezamenlijke operatie-welke instanties/personen zijn verantwoordelijk voor de continuering van het bedrijf na de inspanningen(operatie)- hoe vindt de communicatie plaats naar het volk toe.

Neem aan dat voor deze “operatie”van de SWM door alle actoren gezamenlijk één maand nodig is geweest om het bedrijf (weer) gezond te maken. Na deze daad ga je dan nu met zijn allen, uiteraard met de nodige aanpassingen naar het volgende bedrijf om dat nu op de “operatietafel” te plaatsen. One by one!Wat doet deze regering nu?De regering wil alle bedrijven in één keer aanpakken. Blijkbaar beschikt de regering (nog) niet over zoveel expertise en kader om de zaak collectief in goede banen te leiden. De regering is er nog niet aan toe gekomen om een goed begin te maken. Ze zijn naar mijn inzien nog bezig met de evaluaties. Gezien de huidige economische malaise is het raadzaam om gestructureerd en voortvarend te werken. Pak steeds één bedrijf tegelijk aan. En zie het resultaat! Had deze regering de modus operandi van de medische wereld gevolgd, dan hadden ze tot nu toe minstens 5 bedrijven gezond gemaakt. Het kan alsnog!Cluster alle expertise en kader en geef hun de taak mee om binnen bijvoorbeeld 20 werkdagen tot een gedegen uitgewerkt plan van aanpak te komen, inclusief oplossingsmodellen, met een duidelijke tijdlijn met daarin wanneer en welk bedrijf aan de beurt is om te worden “geopereerd”. De tussentijdse resultaten goed communiceren met het volk.Volgens mij zal deze manier van aanpak waarbij een termijn wordt gesteld een beter resultaat teweegbrengen. Spijkers met koppen slaan!

Stichting “5 juni 1873″H.Bieré ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com