Starnieuws – Open of dicht?

Sinds de uitbraak van het coronavirus, lijkt het in sommige landen heel goed te gaan, terwijl in andere de corona cijfers nog steeds oplopen. Dat het virus (wereldwijd) nog (lang) niet onder controle is, wordt met de uitbraak van nieuwe varianten steeds duidelijker. Overheden worstelen zich erdoorheen door allerlei beperkende maatregelen af te kondigen in de hoop dit tot beheersbare proporties te reduceren. Op zich goed bedoeld, echter de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen, hebben lang niet altijd het gewenste (positief) effect waar men naar streeft.

Hoewel het in ons land ook nog steeds niet gaat zoals het zou moeten, heeft onlangs de overheid besloten om o.a. gebedshuizen, terrassen en de GLO-scholen open te stellen. Hoewel vele ouders/verzorgers bijna smeekten dat de scholen opengesteld werden, hebben sommigen nu moeite met deze maatregel en vragen zij zich af als het wel een stap in de juiste richting is.Nu Suriname nog is code paars is en voor de ziekenhuizen code zwart geldt, zijn en er dagelijks nog veel besmettingen (onder jongeren) c.q. doden te betreuren. Menigeen vraagt zich af of en hoe verantwoord dit is. Er zijn dagelijks ook berichten van scholen die vermoedelijk (wederom) gesloten zijn wegens besmetting, echter dit is nooit bevestigd door de autoriteiten. De argwaan, huivering en misschien zelfs de angst, wordt hierdoor alleen maar gevoed.

Lerend uit de ervaring van anderen, zien we dat het opheffen van de lockdown en versoepeling op allerlei gebied, heeft gezorgd voor een (forse) toename van het aantal besmettingen met als gevolg dat alles weer dicht moet. Premier Mark Rutte gaf onlangs te kennen dat de snelle versoepelingen in Nederland, een inschattingsfout zijn geweest.

Sommige fouten hoeven (hier) niet gemaakt te worden, zeker niet als we uit die van anderen kunnen leren. Ook het wiel hoeft derhalve niet opnieuw uitgevonden te worden. Reflectie!
In de ‘discussie’ open of dicht, is het van belang te kijken naar onze fragiele economie, het zwaar belaste zorgsysteem en haar werkers en daarmede ernstig in overweging te nemen als dit wel moet. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen.

Nathalie Valpoort
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com