Starnieuws – Oostgrens in ontwikkelingsperspectief

Dat er recentelijk een overeenkomst tussen de staten Suriname en Frankrijk is getekend regarderende de oostgrens met buurland Frans-Guyana, kan alleen maar toegejuicht worden. Dit, aangezien de bepalingen in het internationale recht in acht zijn genomen. Deze grensovereenkomst zal tot gevolg hebben dat er meer eenduidigheid en openheid komt in de jurisdictie tot waar grensautoriteiten van beide landen hun gezag mogen uitoefenen in het kader van het waarborgen van de veiligheid van de burger van beide landen.

Het gaat in deze om de grenslijn die loopt vanaf de monding van de Marowijnerivier in de Atlantische oceaan tot de samenvloeiing van Lawa, Marowini en Litanikreek. Wie een redelijke oriëntatie heeft van Marowijnerivier weet dat de wir war van tabbetjes de controle op deze rivier het er niet makkelijk op maken. Het zal ook nog duidelijk worden onder het rechtssysteem van welke van deze staten deze meestal onbewoonde eilandjes vallen. Een gegeven dat een enorme bedreiging vormt voor het milieu en de biodiversiteit van het gebied. Het gevaar zit erin dat door de verhevigde goudkoorts in het gebied de goudzoekers hun toevlucht kunnen nemen op de onbewoonde eilandjes en hun activiteiten kunnen ontplooien zonder rekenschap te geven over de ecologische gevolgen van hun handelingen.

Met regulering in de grenscontrole zal er enige verbetering optreden in het monitoren en reguleren van dit systeem.  
Een aspect dat ook niet uit het oog mag worden verloren is dat al eeuwen aan beide oevers van de Marowijnerivier een identieke gemeenschap leeft die voor haar voortbestaan nauwe affiniteit met elkaar heeft. Dit is een gegeven die de overheidsautoriteiten van beide landen nauw in de gaten moeten houden. Op basis hiervan zal er een gedegen ontwikkelingsbeleid moeten worden geformuleerd en uitgevoerd. Dit, om de ontwikkelingspotentie in het gebied ten volle te benutten. Ook de veiligheid die een belangrijke basis vormt voor rust en ontwikkeling voor elke gemeenschap zal hierdoor beter gediend worden.

Vanaf dit moment zal vanuit de Surinaamse kant huiswerk moeten worden gemaakt en de contouren worden uitgezet hoe verder vorm en inhoud hieraan moeten worden gegeven. Het is van eminent belang dat regeringsexponenten oor hiervoor hebben en technische deskundigen op dit gebied alle ruimte bieden om het voorwerk te doen. Op die manier kunnen er door een strategische methode ontwikkelingspartnerschappen met de Fransen worden ontwikkeld.

Met de ondertekening van een verbeterde grensovereenkomst met ons oosterbuurland kan er met juiste beleving van het natraject een ware opleving teweeg worden gebracht aan de beide oevers van de Marowijnerivier. De ingrediënten om welvaart en welzijn te realiseren zijn dus in voldoende mate aanwezig. Het is slechts een kwestie van management om zaken op een rijtje te zetten en te implementeren. 

Ettiré Patra ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com