Starnieuws – NPS-voorzitter Rusland wordt herkozen

Gregory Rusland wordt zo goed als zeker herkozen door het congres van de NPS als partijvoorzitter. Vrijdag is slechts één kandidatenlijst ingediend die aangevoerd wordt door Rusland. 20 van de 22 onderafdelingen ondersteunen de lijst van afdeling Paramaribo. Op 13 december wordt de bestuursverkiezing gehouden. Ook het congresbestuur wordt die dag gekozen. Rusland is sinds juni 2012 partijleider. Hij heeft het vaandel overgenomen van Ronald Venetiaan.

Binnen de partij werd er kritiek geleverd op het functioneren van Rusland. Op een bestuursvergadering heeft de meerderheid zich uitgesproken voor ondersteuning van Rusland. Intussen hebben de hoofdbestuursleden van de NPS de zaak gewonnen die Michael Loswijk en Eric Feller tegen hen aanhangig hadden gemaakt. De eisers zijn niet ontvankelijk verklaard, besliste de kortgedingrechter vrijdag. Geëist werd dat het bestuur alle stukken overdraagt aan het congresbestuur en in drie maanden verkiezing uitschrijft. Het bestuur zou onrechtmatig zijn.

De kandidatenlijst voor het hoofdbestuur van de NPS ziet er als volgt uit:
1. Rusland Gregory2. Pawiroredjo Jerrel3. Etnel Patricia4. Hoever Dorothy5. Pigot Hesdy6. Fatehmahomed Irshaad7. Daan Roseline8. Lau Sie Man9. Oemar Ronny10. Sowidjojo Monique11. Kensmil Sharisa12. Daha Haroen13. Nahar Saskia14. Felisi Michel15. Revales Rodney

De kandidatenlijst van het congresbestuur:
1. Beeldsnijder Danielle2. Bergraaf Rugia3. Pengel Sjachnaz4. Dwarka Dayanand5. Vermeer Mario6. Giddings Rachele7. Breeveld Hans

U kunt het vonnis van de rechter hier downloaden.

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com