Starnieuws – Milieubesparende papierenproducten uit rijststro

In het rijstdistrict Nickerie wordt sinds jaar en dag rijststro als agrarisch afvalproduct gezien en verbrand in de open lucht, wat leidt tot luchtvervuiling. Naast luchtvervuiling zien wij in ons dagelijks leven tal van voorbeelden van landvervuiling, denk maar aan de niet-afbreekbare plastic wegwerpproducten. 

Dit heeft student Indre Lachman van de studierichting Agrarische Produktie, oriëntatie Agro processing, van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), getriggerd om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om van rijststro een milieuvriendelijke vervanger te maken voor de grondstoffen die worden gebruikt om wegwerp plastic producten te maken.  Samen met zijn begeleidingscommissie die bestond uit Mw. L. Ori, Ph.D. (hoofdbegeleider), Dhr. S. Ori, MSc (praktijkbegeleider), Mw. R. Jhari, MSc-MBA-MMA (medebegeleider) is het onderzoek uitgevoerd en was het een succes.

In Suriname wordt jaarlijks een oppervlakte van 44.500 ha rijst aangeplant. Rijststro is een bijproduct van rijst dat wordt geproduceerd bij het oogsten van padie. Momenteel wordt rijsstro voornamelijk in de open lucht verbrand. Dit heeft nadelige effecten op het milieu i.h.b. luchtvervuiling. De verbranding is ook schadelijk en levert een negatieve bijdrage   aan de opwarming van de aarde. Tenslotte levert de verbranding van rijststro geen enkel economisch voordeel op aan de rijstboeren. 

Naast luchtvervuiling is plastic momenteel echter het meest beruchte afval en bedreiging voor het milieu, vooral vanwege de honderden jaren die het nodig heeft om af te breken en het volume dat momenteel aanwezig is in de wereld. Slechts 14% van het plastic afval wordt gerecycled. Suriname is geen uitzondering als het om plastic afval komt. 

Om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om van rijststro een milieuvriendelijke vervanger te maken voor de grondstoffen die worden gebruikt om wegwerp plastic producten te maken, is deze studie uitgevoerd. Het geproduceerde papier uit rijststro vertoont een vergelijkbare dichtheid als commercieel papier. Verder vertoont het geproduceerde papier uit rijststro een hoge mate van biologische afbreekbaarheid. 

Binnen twee weken braken micro-organismen de papiermonsters in de bodem af. Als wegwerpproducten werd ervoor gekozen om papieren zakjes en rietjes te produceren.  De prijs voor een rietje en een zakje kan geschat worden op respectievelijk SRD 0,28 en SRD 2,79. Tenslotte werden de producten voor 76,19% positief beoordeeld door een getraind test panel. Het panel scoorde de rietjes wat betreft het ontwerp, de kleur en de bruikbaarheid.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat uit rijststro succesvol papier kan worden geproduceerd en dat rijststro papier gebruikt kan worden als een milieuvriendelijke vervanger van de grondstoffen voor de productie van wegwerp zakjes en rietjes. Het gebruik van rijststro om papier en papieren producten te maken is een intrigerend idee. Suriname heeft een overvloed aan landbouwafval en dit afval is potentieel bruikbaar voor een tweede leven. 

Dit onderzoek heeft een brede maatschappelijke relevantie, aangezien er met creatieve oplossingen getracht zal worden om de huidige en toekomstige milieuproblemen op te lossen. De voornaamste winst zal geboekt worden voor het milieu, op de aspecten van luchtkwaliteit en landafval. Daarnaast wordt met deze studie gestimuleerd om zelfgemaakte producten te vervaardigen uit eigen grondmateriaal (rijststro), welke verkocht kan worden door de rijstboeren. Een secundaire winst kan worden geboekt op de biologisch afbreekbare kwestie van de huidige wegwerpproducten, door mogelijk plastic te vervangen door rijststro papieren producten. 

Ten slotte wordt via deze studie de wetenschappelijke kennis over de productie van papier en papieren producten uit rijststro vergroot voor de samenleving. Het ligt in de bedoeling dat de onderzoekers  Indre Lachman en Sumeet Ori verdere onderzoeksactiviteiten zullen verrichten  in de ‘recycling’ van chemicaliën die gebruikt zijn gedurende het productieproces van papier uit rijststro. 

Indre Lachman, BSc & Sumeet Ori, MSc
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com