Starnieuws – Jeugd en Mentale Gezondheid

Wereldwijd wordt vandaag de Internationale dag van de Jeugd herdacht. Als thema is voor dit jaar gekozen: Your Engagement for Global Action. De Youth Advisory Group van de UNFPA Suriname is in verband met dit thema een bewustwordingscampagne begonnen. In dit artikel wordt de aandacht gericht op Mentale gezondheid.Mentale gezondheid is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als “een staat van welzijn waarbij het individu bewust is van zijn/haar eigen bekwaamheid en vermogens, waarbij het individu kan omgaan met de normale levensstress, waarbij het individu productief en vruchtdragend is in zijn/haar werk en in staat is bij te dragen aan de maatschappij” (Keyes, 2007, 2013). Jongeren, in het bijzonder, zijn zeer vatbaar voor de effecten van mentale ongezondheid. Dit is merkbaar aan het aantal suïcide gevallen onder jongeren per jaar, het aantal burn-outs onder jongeren per jaar, het aantal (cyber) bullying gevallen per jaar enzovoort. Het is dus van eminent belang om mentale gezondheid onder de jeugd te promoten en uiteraard bij de volwassenen, omdat die een belangrijke rol vervullen in het leven van jongeren.

Mental Health Suriname vindt het belangrijk om hierop te focussen, omdat in Suriname de primaire focus vooralsnog gelegd wordt op de Physical Health oftewel de fysieke/lichamelijke gezondheid. Heb je buikpijn, dan drink je er een medicijn voor; heb je een griepje, dan ga je ervoor naar de dokter. Maar voel je je verdrietig, terneergeslagen of helemaal radeloos, dan negeer je dat of houd je dat voor jezelf. Stereotypen zoals “als vrouw moet je je plek kennen”, “mannen die huilen of praten over hun gevoelens zijn vriendjes” en stigma’s zoals “psychologen zijn voor gekke mensen” zijn achterhaald en moeten zo spoedig mogelijk doorbroken worden. Hulp zoeken is geen teken van zwakte. Psychologen en orthopedagogen staan gereed om mensen te helpen met allerlei problemen; hetzij in de relatie of met agressie, angst, depressie, zelf conflict, werkproblemen, burn-out, persoonlijke groei, zelfacceptatie, zelfverzekerdheid enzovoort. De Mental Health Suriname Facebookpagina biedt er een lijst met psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn in Suriname. Bij de huisarts kan men terecht voor een verwijsbrief en eventueel advies. Het handige is dat het gesprek met de psycholoog volledig confidentieel is.

Gedurende de Covid-19 pandemie is gebleken dat de mentale ongezondheid sterk toegenomen is vanwege factoren zoals constante alertheid, eenzaamheid, stress door bijvoorbeeld baanonzekerheid, huiselijk geweld, verveling enzovoort. Ook doet verkeerde informatie over mentale gezondheid veel de ronde op sociale media. Het is dus een grotere uitdaging om positivisme te promoten te midden van al het negatieve. Des te moeilijker het wordt, des te meer de informatie nodig is; dat is onze drijfkracht. Vanuit de autoriteiten zien wij over het algemeen minder gerichtheid op de mentale gezondheidszorg. Tijdens de Covid-19 pandemie is er constant gesproken over hoe je fysiek gezond blijft, maar hoe je ook mentaal gezond blijft wordt nog te weinig belicht. Fysieke en mentale gezondheid hebben een wederzijdse relatie. Dit wil zeggen dat fysieke gezondheid de mentale gezondheid verbetert én de mentale gezondheid de fysieke gezondheid verbetert. Als er aandacht wordt besteed aan bovengenoemde factoren, zal stress afnemen en de mentale gezondheid verbeteren. Maar, hoe minder stress iemand ervaart, hoe minder lichamelijke klachten de persoon ook zal ervaren; hoe gezonder het lichaam, hoe sterker het immuunsysteem.

Hoe kan de gemeenschap zelf beginnen met het stimuleren van de mentale gezondheid? Voor het individu is zelfonderzoek naar mentale gezondheid nodig. Het is hierbij wel van belang om te letten op de betrouwbaarheid van de bron. Volg websites, nieuwssites, pagina’s en andere bronnen die doen aan de promotie van mentale gezondheid. Doe mee aan gezondheidsoefeningen zoals ademhalingsoefeningen en mindfulness oefeningen die je gemakkelijk op YouTube kan vinden. Deel deze ook met je vrienden en familie. Deel op jouw sociale media ook positief nieuws en bemoedig de ander. Verder is het goed om contact te leggen met mensen die eenzaam zijn, het moeilijk hebben of in een dip zijn. Toon aandacht en interesse in het leven van je medemens; soms is een minuutje attentie voldoende om een zonnetje in iemands leven te doen schijnen. Wees als gemeenschap een eenheid en ondersteun elkaar. We staan er samen voor.

Daniel CumberbatchMental Health Suriname (MHS)mentalhealthsu@gmail.com

Mental Health Suriname is een organisatie die zich voornamelijk richt op het creëren en vergroten van het bewustzijn over de mentale gezondheid binnen de Surinaamse samenleving. De nadruk wordt in het bijzonder gelegd op het verbreken van mentale stigma’s, het verkleinen van de afstand tussen het individu en de psycholoog en het bieden van tips voor het verbeteren van de mentale gezondheid.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com