Starnieuws – Ja, dat beloof ik

Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd, is een stukje uit een voor mij zéér belangrijk kinderliedje. Beloven doen we allemaal ook al weten we (op dat moment) dondersgoed dat we die belofte(n) niet kunnen waarmaken. Waarom dan tóch beloven? 
Beloften zijn uitgesproken woorden die bij mensen (jong en oud) bepaalde  verwachtingen opwekken. Deze beloften hoe ‘klein’ of groot, moeten om teleurstelling te vóórkomen, het liefst niet onbeantwoord blijven. Een kind(je) rekent op een ijsje als je dat beloofd hebt! Belofte maakt schuld is dáárom niet źomaar één gezegde, het is een ernstig serieuze zaak!Dat het land in moeilijk vaarwater zit, is nu meer dan duidelijk. De problemen zijn gigantisch en niet met een eenvoudig rekensommetje of toverstokje op te lossen. De regering staat voor een enorme uitdaging! Onze ‘nieuwe’ beleidsmakers hebben voorafgaand aan de verkiezingen maar ook daarna, stellig beloofd dat het goed komt. Wanneer en hoe? is vooralsnog dé vraag. Regering, Suriname (en de rest van de wereld) kijkt met argusogen naar u. Op u rust de taak het beloofde (spoedig) tot waarheid te brengen en en getij te keren.
Het is bekend dat politieke campagnes/podia vaak genoeg de ‘geboorteplek’ van (lege loze) beloften zijn. Politiek en beloven lijken soms wél synoniemen van elkaar. In veel gevallen blijkt achteraf het tegendeel waar te zijn (gemaakt). Een bekende citaat: de beloften van vandaag, worden dikwijls de leugens van gisteren illustreert dat heel goed. Echter wie beloften maakt, dient ze na te komen. Houd u in gedachten: een gedane belofte is een onbetaalde schuld, de rekening zal u (moeten) betalen. 
Het is nu kijken binnen welk tijdsbestek de problemen verholpen zijn en er stabiele atmosferische omstandigheden zich voordoen. De belofte dat het goed komt staat recht overeind. Wij hopen dat deze belofte (het goede) voor een ieder en niet slechts voor een kleine groep zal gelden. De belofte staat gegrift in het geheugen en dáárop zal u keihard afgerekend worden. 
Ten slotte kan u slechts in herinnering gebracht worden dat belofte schuld maakt! en de hoop worden uitgesproken dat het in u gestelde vertrouwen niet beschaamd zal worden. Dat u constructief richting zal geven en in het belang van land en volk steeds uw plichten naar eer en geweten zult vervullen want dat is wat u beloofd hebt.Suriname rekent op u!

Nathalie Valpoort
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com