Starnieuws – Fibos moderniseert onderwijsaanbod

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en andere onderwijsinstellingen zoeken naar opties om door Covid-19 ontstane achterstanden op te vangen en gaan na hoe onderbrekingen in de toekomst structureel kunnen worden opgevangen. De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs (FIBOS) is al gestart met de integrale herinrichting van haar onderwijsprogramma’s en moderniseren van de processen.Fibos zegt in een persbericht dat zij als belangrijke partner in de sector zich ook met genoemd vraagstuk bezighoudt. De federatie is bezig met het ontwikkelen en invoeren van een e-learning platform, het Fibos Teacher Empowerment Platform, een Fibos Edumedia Channel en er worden lessen in lesvideo’s opgenomen.Om de achterstanden weg te werken en in de toekomst lesuitval op te vangen, moet er in Suriname ontwikkeld digitaal lesmateriaal beschikbaar zijn. Met financiering van Unicef Suriname is Fibos gestart met het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. De lessen worden verfilmd en zullen via diverse kanalen waaronder televisie en YouTube te zien zijn.Fibos bestaat uit 10 schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor 180 scholen in heel Suriname. In de voorbereidingsfase van het traject is er een concept ontwikkeld met diverse betrokken stakeholders. Zo zijn er zelfsturende ontwikkelteams ingericht per vakgebied, die verantwoordelijk zijn voor het definiëren van het te verfilmen lesmateriaal over het 3de kwartaal van het schooljaar 2019/2020, omdat er gedurende dat kwartaal vanwege de Covid-19 pandemie haast geen lessen zijn verzorgd.De lesvideo’s zullen ingezet worden om de hiaten in kennis en vaardigheden bij leerlingen in het komend schooljaar 2020-2021 te minimaliseren. De vakken die voor dat traject zijn geselecteerd zijn voor het gewoon lager onderwijs (glo) rekenen en taal en voor het voorbereidend onderwijs op juniorenniveau (voj) wiskunde, natuurkunde, handelsrekenen, Nederlands, Spaans en Engels. Een lesvideo zal tussen de 10 en maximaal 15 minuten duren.Het Fibos Teacher Empowerment platform kan worden gezien als een waardevolle aanvulling op de traditionele trainingsvormen en –middelen, zegt de federatie. Fibos Teacher Empowerment is enerzijds ontstaan uit noodzaak tot samenwerking tussen de Fibos-partners en anderzijds vanuit strategisch oogpunt om de capaciteit van haar betrokken leerkrachten en docenten continu te versterken. Op dit platform kunnen leerkrachten, consulenten en schoolleiders alle les en studiemateriaal, alsook andere relevante onderwijsinformatie binnen één gebruiksvriendelijke omgeving gebundeld vinden. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com