Starnieuws – Devaluatie, Ja of Nee

Vorige week heeft de CBvS bekend gemaakt dat er tijdelijk toestemming verleend is aan de commerciële banken om de USD te verhandelen tegen een wisselkoers van 14. Te begrijpen voor de kleine man: 1 USD is gelijk aan 14 SRD.

Hierbij enkele vragen aan de financiële deskundigen en de economisten;
• Kan de tijdelijke wisselkoers terug gebracht worden, zo ja met welk(e) instrument(en) of zal het verder verhoogd worden, zo ja, hoeveel wordt het en wat is de onderbouwing?• Als de CBVS als monetaire autoriteit een wisselkoers tijdelijk vaststelt en inwerking brengt wat is de status van de officiële koers van de moederbank, is het officieus geworden of wordt het ook tijdelijk geparkeerd?• Mogen de handelaren ook bij de commerciële banken de Amerikaans dollars (USD) opkopen tegen de koers van 1 op 14,  zo ja, wat zal er gebeuren met de prijzen van de goederen die ze zullen importeren?

Al geruime tijd is de koersontwikkeling van de gebruikelijke vreemde valuta niet meer te volgen. De autoriteiten moeten in normale, eenvoudige termen uitleggen wat er aan de hand is zodat iedereen kan begrijpen welke richting wij opgaan m.b.t. monetaire zaken. De lonen eroderen dagelijks, de prijzen in de winkel zijn slim gekoppeld aan de USD. De verkopers bepalen de koers aan de hand van welke valutasoort de klant wenst te betalen. Als de klant met USD of EURO wenst te betalen is de koers laag en als gekozen wordt om in SRD te betalen is de koers sky-high.

De loontrekkers en niet vaste wrokomans worden zwaar getroffen. Velen zijn zwaar getroffen door de Covid-19-situatie en raken totaal confused door de wispelturigheid van de wisselkoers. De lonen worden zwaar en dodelijk aangetast net als wat het virus doet met de samenleving.

De burgers die nu in actieve dienst zijn en geld sparen (pensioen premie betalen) in SRD voor hun inactieve arbeidsperiode zijn onzeker. Ze zullen hun spaartegoeden en pensioen constant moeten delen door de “tijdelijke” koers of wanneer zal de SRD wederom stabiel worden?Een eenvoudig rekenvoorbeeld;1.    Spaargeld SRD 1000: 7.369 ≈ USD 135.702.    Spaargeld SRD 1000: 14.00 ≈ USD 71.433.    Spaargeld SRD 1000: ……. = onzeker na de tijdelijke wisselkoersIS DE DEVALUATIE AL EEN FEIT, wat zullen de vooruitzichten zijn voor de gewone burgers?

De gewone burger Bisai Alida ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com