Starnieuws – De doorgeprikte zeepbel

Het is sinds vele jaren zo, dat op religieuze feestdagen, vele mensen zich uitspreken over de overwinning van het goede op het kwade. Vele rituelen worden in diensten gebruikt, om niet alleen de overwinning te bespoedigen, maar ook kracht bij te zetten. Het is zelfs zo dat wordt gedacht, dat zonder de rituelen, de uitkomst wat wordt beoogd, anders zou kunnen zijn dan wat wordt bedacht of verwacht.Het uitspreken van het goede, dus het goede proclameren, daarvan gaat kracht uit en wordt daarom bemoedigd en ondersteund. Daarover mag er geen twijfel bestaan.

Anders is het, wanneer er wordt gesproken over het goede, maar dat als oogmerk heeft, om mensen te paaien, die voor zichzelf te winnen. Men niet de intentie heeft het goede naar de luisterende te brengen en zelf het voorbeeld te zijn, maar de massa toe te spreken, met onwaarachtige voornemens in gedachte.Is het Holi, is het Pasen, is het Ied Ul Fitre, welk religieus feest of herdenking ook, in de wereld en in Suriname, zullen naast geestelijken, ook politici, partijleiders en partijen van zich laten horen en een goede boodschap uitspreken.Maakt niet uit vanuit welke stroming, religie, of denominatie, de herdenkingsdagen ook komen, de politici zijn er met de kippen bij met hun goede intenties en boodschappen.

Echter, de uitwerking van deze boodschappen op zichzelf, maar ook op de massa, zijn zo goed als nihil, te verwaarlozen. De verloedering van de maatschappij neemt met het verstrijken van de tijd, juist ernstige en ergere vormen aan.Ik citeer enkele zinsneden uit de onlangs gepubliceerde boodschappen:  “Leven, studeren, werken en beloond en belast worden volgens rechtvaardige regels. Indien die er niet zijn, deze te creëren”. (BEP).”Onze samenleving is toe aan transformatie, maar die kan alleen komen door positieve veranderingen in ons denken en handelen”. (A20).”Volgens de apostel Paul moeten de mensen een voorbeeld aan de houding van Jezus nemen, wij moeten eensgezind, liefdevol en dienstbaar aan anderen willen zijn en zichzelf niet op de eerste plaats stellen”. (ABOP).”…geheel in lijn met de paasboodschap, dat de penibele situatie waarin het volk van Suriname verkeert, vraagt om het opzij zetten van egocentrisme en verdeeldheid”. (HVB).”Voor mij betekent deze viering, ‘de belofte van een nieuw begin, nieuwe benaderingen en goede vooruitzichten voor een betere toekomst”. ( President Chan Santokhi)”Welk geloof u ook belijdt, het leert ons wijze lessen. Het geloof is verder een lichtpunt in donkere dagen”. (NDP)“We herinneren ons de nobele gedachten van Heer Christus, vooral zijn niet-aflatende toewijding om de armen en behoeftigen kracht te geven”. (VHP).Voor de massa, de samenleving is de luchtbel, reeds doorgeprikt. De praktijk wijst keihard uit, anders te zijn dan de mooie beloften die gedaan worden. Het leven is droog, hard, voor velen vernietigend. Het geloof in de medemens, instanties, in politici, zelf in geestelijke leiders, is in een crisis beland.

Het Comité Christelijk Kerken (CCK), neemt in deze een moedig besluit, kritisch te kijken naar de lidkerken. Dus ook naar zichzelf. Het mes erin te zetten. Zij schrijft:”…zijn de vele seksuele en financiële schandalen rondom geestelijke en religieuzen. Deze schandalen ondermijnen het geloof van binnenuit”.Een krachtig voorbeeld, van tot bekering komen. Zijn andere delen van de maatschappij, zoals de politieke partijen, partijleiders en politici bereid, hun eigen schandalen, zelf en openlijk openbaar te stellen? Zijn ze bereid daartegen iets te doen?Jezus zegt: “Ik ben de weg, en de waarheid en het Leven niemand komt tot de Vader dan door Mij”.“Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden”. Johannes 14:6 , 9:38Apostel Donk.K.R. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com