Starnieuws – DA’91: Redt SLM

Zowel in Suriname, maar ook in de rest van de wereld zien wij dat de luchtvaart onder grote druk is komen te staan. De Covid-19 pandemie heeft in de gehele wereld economieën letterlijk op de knieën gebracht. Suriname vormt in deze dan ook geen uitzondering.

We lezen dan ook met de regelmaat van de klok hoe slecht het gaat met onze luchtvaart, daarbij komt ook nog dat onze nationale luchtvaartmaatschappij zich nog maar ampertjes staande kan houden; volgens de huidige CEO van de SLM vanwege een historie van slecht management. Opéénvolgende beslissingen en contracten, die totaal verkeerd zijn ingeschat hebben de maatschappij in een zeer slechte operationele toestand gebracht, nog voordat Covid-19 daar ook nog eens een extra schepje op kon doen. Zie hier ook de beslissing en verantwoordelijkheid voor het binnenhalen van een directe concurrent ‘TUI’.

De nieuwe regering heeft een totaal verwoeste economie overgenomen. Een zwaar verlieslatend parastataal bedrijf aan het infuus houden behoort niet tot een goede actie voor pogingen tot herstel van die zwaar gehavende economie. Echter is een goede luchtvaart voor een land in ontwikkeling onontbeerlijk. Netwerk verbindingen voor betere zakelijke ontplooiing en ook de stimulerende kracht van deze verbindingen voor onze unieke toeristische mogelijkheden, is van cruciaal belang!

Is onze luchtvaart dan ten dode opgeschreven? Nee, niet zolang wij niet alle mogelijkheden hebben bekeken en deze volledig hebben benut. Wel weten nu, na vele jaren luchtvaart in ons land en in deze in het bijzonder de SLM, dat we telkens in die opzet van groei en ontwikkeling tekort hebben geschoten. De hoofdreden, die wij gelijk kunnen aangeven is de directe bemoeienis van de politiek in deze branche. De overheid zou met goed beleid, de bemoeienis moeten beperken met een minderheidsaandeel in onze ‘national carrier’. De President heeft zich in zijn inaugurele speech laten ontvallen dat hij niet onwelwillend staat tegenover het privatiseren van parastatale bedrijven, die in de ‘Private Public Ownership’ beter zouden kunnen presteren en een bijdrage zouden kunnen leveren direct en indirect aan de welvaart van Suriname.

Dat de luchtvaart internationaal zware klappen heeft gekregen is terug te zien in het failliet gaan van meer dan 40 luchtvaartbedrijven wereldwijd en waar anderen op een kleinere schaal moeten functioneren waarbij zij verworden tot een fractie van wat zij ooit waren. In deze hele ellende zijn er echter weer nieuwe kansen ontstaan en daar is waar wij onze actie op moeten toeleggen en concentreren. Vele routes zijn verlaten en nieuwe routes zijn ontstaan.

Het is reeds duidelijk dat de SLM in noodweer is komen te verkeren, maar we kunnen met de juiste navigatie weer in goed vliegweer terecht komen, dat vereist in de eerste plaats deskundige navigators! De gedachte dat als er maar wat miljoenen tegenaan gegooid worden, de SLM plotsklaps weer lekker loopt, is een heel gevaarlijke. De oplossing zit niet in slechts een vermogende sponsor bereid te vinden om er wat miljoenen in te stoppen zonder een heldere, moderne luchtvaart visie, om met een ongewijzigd beleid en gebrek aan deskundig management te geloven dat het probleem tot het verleden zal gaan behoren. De SLM moet grondig en professioneel geherstructureerd worden, anders is het weer dweilen met de kraan open.

De SLM moet niet alleen uit de politieke greep geraken, maar verdient een professioneel herstelplan. En dat is tot nu toe niet of niet in voldoende mate gebeurd. Niet in het aanleveren/inroepen van de juiste deskundigheid en evenmin in het plaatsen van de juiste managers, recentelijk bevestigd door de huidige CEO.

De SLM heeft een reddingsplan nodig. Elke dag uitstel brengt de SLM dichter bij zijn einde. En er zijn internationale investeerders met een scherpe toekomstgerichte luchtvaartvisie die ‘nu’ bereid zijn om met de overheid aan tafel te zitten om een doorstart van de SLM te bespreken. Deze internationale investeerders brengen niet alleen miljoenen kapitaal binnen, maar ook die broodnodige deskundigheid. Wanneer deze doorstart zich na 3 tot 5 jaren gaat terugverdienen, zal niet alleen de luchtvaart meer ontwikkeling ondervinden, maar de gehele economie van Suriname. Werkgelegenheid in alle sectoren zijn hier de vruchten van.

Laten wij deze kans voor SLM en voor onze samenleving niet missen! Wij doen daarom ook een dringend beroep op de overheid om heel serieus deze mogelijkheid te bekijken en dergelijke investeerders vlot af te handelen, zodat de SLM indien het positief uitpakt niet alleen gered wordt, maar de groei ondervindt ver voorbij wat wij ons nu voorstellen. Wij kunnen ons geen gemiste kansen veroorloven. SLM verdient net als Suriname beter!

DA’91 Wetenschappelijk Bureau
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com