Starnieuws – Controle oostgrens wordt verscherpt

De bewaking van de oostgrens met Frans-Guyana zal worden opgevoerd. Dit heeft te maken met het beheersen van Covid-19. Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft tijdens de bijeenkomst van verschillende overheidsinstanties vrijdag gewezen op het belang van de afstemmingsvergadering. Zij verwacht met het verscherpen van de samenwerking tussen de instanties, betere resultaten bij de regulering van het verkeer over de oostgrens, criminaliteitsbestrijding en de Covid-19-beheersing.

Het is volgens Defensie geenszins de bedoeling om economische activiteiten stop te zetten. De overheid heeft slechts de intentie om de grens te bewaken en het verkeer dat noodzakelijkerwijs plaatsvindt, te reguleren. Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat heel wat mensen die de oversteek doen, niet langs de immigratiedienst gaan. “Wij willen niemand onaangenaam zijn, maar het gaat er in het bijzonder om dat wij een goede Covid-19-beheersing hebben,” laat Mathoera optekenen via de Communicatiedienst Suriname.

Tijdens de afstemmingsvergadering heeft luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen een presentatie verzorgd. Het is gebleken dat grote aantallen personen de oversteek bij de oostgrens doen, dit ondanks de gesloten grenzen. Het gaat deels om personen die vanwege economische activiteiten alsook kinderen die vanwege het onderwijs, noodzakelijkerwijs de oversteek moeten doen. Kioe A Sen heeft ook een raamwerk gepresenteerd hoe de instanties gezamenlijk zullen optrekken in de strijd tegen Covid-19.

Tijdens de bijeenkomst is ook aan de orde gekomen dat bij het vervoeren van passagiers de Covid-19-protocollen niet worden nageleefd. De veiligheidsdiensten menen dat bij het beheersen van het Covid-19-virus niet per se represaillemaatregelen toegepast dienen te worden. Zij zijn ervan overtuigd dat werken aan gedragsverandering, door middel van voorlichting aan de samenleving, ook goede vruchten zal afwerpen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com