Starnieuws – Column: Traditionele massamedia

De nationale voetbalselectie van Suriname bestaat al een paar maanden overwegend uit beroepsvoetballers die niet in Suriname geboren zijn of op jonge leeftijd naar het buitenland verhuisd zijn. Daar komt nog bij dat deze spelers voornamelijk in Europa wonen en werken, waardoor er haast geen connectie is met het publiek dat zij vertegenwoordigen. Het gevolg hiervan is dat veel Surinamers zich niet kunnen identificeren met deze voetballers en zich dus niet verbonden voelen met deze groep. Deze ontwikkeling is triest, omdat een nationale ploeg moet kunnen bogen op de steun van het thuisfront. Ik merk dat de organisatie meent te moeten werken met een groepje ingewijden dat steeds te zien is op de televisie, echter is deze groep niet voldoende om het wij-gevoel tot stand te brengen. Er moet een breder draagvlak gecreëerd worden om het grotere publiek te enthousiasmeren voor de activiteiten van Natio.

Ik heb eerder terloops aangegeven dat de massamedia moet worden ingezet om het grotere publiek te betrekken. Naar mijn gevoel gebeurt dat nog steeds te weinig om de connectie tussen de spelers en het publiek tot stand te kunnen brengen. Een programma op een van de staatskanalen is leuk, maar niet voldoende om het publiek warm te maken. Om te beginnen moeten al de wedstrijden waarin Natio-spelers actief zijn, op de Surinaamse televisie te volgen zijn. Helaas zijn de lokale stations nog steeds teveel georiënteerd op de grote competities in Europa en Zuid-Amerika en kiest men eerder voor een buitenlandse productie in plaats van zelf een programma te maken. Onlangs zijn alle wedstrijden van de Europese Kampioenschappen en de Copa America op meerdere televisiestations vertoond. Wie had verwacht dat ook de wedstrijden in de Goldcup te zien zouden zijn, vergist zich deerlijk. Niet een station vindt het nodig om de Caribische tegenhanger volledig uit te zenden. Minstens twee televisie stations zenden Copa Libertadores uit, terwijl de Goldcup een betere keus zou zijn, aangezien Natio daaraan deelneemt.

Social media is goed en snel, maar helaas heeft nog niet iedereen te allen tijde toegang hiertoe. Met enige creativiteit kan de massamedia succesvol worden ingezet om het publiek warm te maken voor Natio. Er zijn genoeg mogelijkheden om zonder al te grote investeringen meer betrokkenheid te creëren, maar dat vereist wel innovatie bij de mediahuizen. We moeten afstappen van het traditioneel gebruik van televisie en radio. Met copy-paste programma’s boet je in aan kijkers, nu er voldoende alternatieven zijn. In de ‘jungle’ van mediahuizen moet de productie van eigen programma’s de bedrijfsvoering succesvol maken. Indien de traditionele massamedia niet erin slagen om ‘out of the box’ te denken, zullen de social media hen vroeg of laat, overbodig maken.

Mireille Hoepel
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com