Starnieuws – Column: Sportkalender 2021

De internationale sportkalender van 2021 staat bol van evenementen. Wereldwijd storten sporters zich op een trainingsschema dat hen klaar moet stomen voor een of meerdere krachtmetingen. Er wordt koste noch moeite gespaard om in vorm te zijn bij voor sommigen het eerste toernooi in ongeveer een jaar tijd. Door de Covid-19 pandemie zijn namelijk heel wat grote sportevenementen die in 2020 zouden plaatsvinden, geschrapt. Sporters zagen zich genoodzaakt hun trainingsschema aan te passen, zonder precies te weten als en wanneer het beoogde toernooi voortgang vindt. In veel ontwikkelde landen hebben de autoriteiten de nationale competities na een aarzeling, zij het enigszins aangepast, afgewerkt. Zo zijn de Spaanse, Italiaanse, Duitse, Franse en Engelse voetbalcompetities toch nog afgerond. Ook in de Verenigde Staten van Amerika is de basketbalcompetitie op innovatieve wijze in een ‘bubble’ afgewerkt.

In minder ontwikkelde landen als Suriname zijn er sinds het eerste Covid-19 geval in maart, echter geen wedstrijden meer geweest. Het is intussen ruim negen maanden dat er hier te lande niet meer in competitieverband is gesport. U raadt het al dat het niveau van onze sporters drastisch is gedaald. Er werden over en weer protocollen ontwikkeld om op een verantwoorde manier in teamverband te kunnen sporten. Eind november leek er licht te zijn aan het eind van de tunnel en was er goede hoop dat er begin februari weer verantwoord zou kunnen worden gesport. Menige sportbond trof al voorbereidingen voor de nieuwe competities, terwijl supporters zich reeds opmaakten om weer te kunnen genieten van wedstrijden. De recente stijging van het aantal Covid-19 gevallen, heeft alle hoop de bodem in geslagen. De gegeven toestemming is ingetrokken en we zijn weer bij af. Door deze ontwikkeling zal het nog moeilijker zijn voor wedstrijdsporters om weer op het gewenste niveau te komen.

Aangezien teamsport momenteel verboden is, kunnen sportverenigingen zich ook niet adequaat voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dat brengt met zich mee dat de sporters niet voldoende getraind zullen zijn en ook een gebrek zullen hebben aan wedstrijdritme. Rekening houdend hiermee lijkt het mij niet zinvol om verenigingen af te vaardigen naar internationale evenementen. Het heeft namelijk geen zin om de schaarse deviezen op die manier aan te wenden, terwijl ze nuttiger gebruikt zouden kunnen worden in de noodlijdende medische sector. Alle actoren moeten blijk geven van gezond verstand en niet omwille van een snoepreisje, de realiteit uit het oog verliezen, waardoor de betrokken sporters door hun buitenlandse collega’s worden afgedroogd. Als de tekenen niet bedriegen zal ook een streep gehaald moeten worden door de eerste helft van de sportkalender 2021.

Het klinkt misschien hard, maar op termijn zullen de negatieve gevolgen van deelname aan een internationale krachtmeting zonder een gedegen voorbereiding, groter zijn dan de voordeeltjes (financieel gewin voor de delegatie) bij een slechte voorbereiding. De resultaten kunnen de sporters nog jaren lang achtervolgen, met als gevolg dat enkelen zelfs stoppen en er talent verloren gaat. Laten we met het bovenstaande in gedachten het talent koesteren en in de gegeven omstandigheden niet bij de pakken neer te zitten, maar doen wat we kunnen om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Mireille Hoepel
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com