Starnieuws – CBB-onderzoek voor betere dienstverlening

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken is ervan overtuigd dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een hele transformatie zal
ondergaan. Deze week wordt gestart met het onderzoek ‘Klantgerichte Verbeterpunten CBB. De minister vraagt de samenleving volop mee te
doen aan dit onderzoek. Zij worden betrokken bij het klantvriendelijk helpen maken van deze dienst. “Er is een transformatiebeleid uitgestippeld welke moet zorgen dat er
verandering komt bij de bevolkingsadministratie”, deelt de CBB-directeur, Anastatia Kanapé-Pokie, mee. Zij laat via de Communicatie Unit van Binnenlandse optekenen dat het onderzoek de doelgroep van het CBB, de burger, centraal staat. De directeur wil weten wat de behoefte is bij de samenleving. Ze kijkt vol
enthousiasme uit naar de resultaten van dit onderzoek. Op basis van de uitkomst zal het transformatiebeleid geformuleerd worden.Biza-directeur, Nasier Eskak merkt op dat de stappen die nu worden genomen, moeten leiden tot een betere overheid, een
excellente overheid. Hij wil de beste formule
vinden door ambtenaren in de schoenen van beleidsmakers te plaatsen.
Eskak vindt het belangrijk dat deze stap is genomen om verbetering aan te brengen. De oplossingen, opvattingen en de meningen van degenen die met deze
werkzaamheden te maken hebben, worden meegenomen in het onderzoek. Minister Somohardjo zegt dat het CBB gauw een onafhankelijke
organisatie zal worden en voor zijn eigen kosten zal kunnen
opdraaien. Een deel van de inkomsten vloeit reeds terug naar het CBB. De bewindsman deelt mee dat naast het
onderzoek bij het CBB, binnenkort nog een onderzoek van start gaat onder
de ambtenaren. Dit onderzoek heeft te maken met Public Sector Reform.
Hij legt uit dat met het onderzoek van de bottom uit tot de top
nagegaan zal worden wat de ambtenaren nodig hebben om
vrijwillig vervroegd uit het ambtenarenapparaat te treden of met vervroegd
pensioen te gaan. Tussen 40 en 50% van de beroepsbevolking is in dienst van de overheid. “We gaan naar verandering, langzaam maar
zeker”. CBB gaat de eerste aanzet doen tot goede service. …………


Lees verder