Starnieuws – Brunswijk belooft oplossen grondenrechtervraagstuk

De regering onder leiding van president Chan Santokhi, streeft ernaar om de het grondenrechtenprobleem van Inheemsen en de Tribale volkeren, in de eerste helft van haar regeerperiode op te lossen. Dit heeft waarnemend president Ronnie Brunswijk vanmiddag meegedeeld in de Palmentuin, waar ‘Ingi Dey’ op kleine schaal wordt herdacht. Brunswijk geeft aan dat nu hij vicepresident is, hij zich verplicht voelt om harder te werken “gi den Ingi brada nanga sa” aangezien zij het waren die de Marrons hebben opgevangen en begeleid tijdens de strijd tegen slavernij.  

De rode draad in de toespraken van de verschillende Inheemse organisaties is het vormen van een hechte eenheid en het erkennen van de grondenrechten geweest. De vertegenwoordigers merken op dat ze al moe zijn van de loperij en brieven schrijven. Als sinds 1976 wordt de strijd gestreden geven ze aan. Brunswijk, ministers Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme en Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling & Sport hebben aangegeven dat de nieuwe regering er werk van maakt om het probleem tot het verleden te laten behoren. Met de Inheemse leiders zijn ze eens dat eenheid onder de Inheemsen essentieel is om de beoogde ontwikkeling op gang te krijgen.

“Wij weten dat Inheemse rechten meer inhouden dan grondenrechten,” geeft Brunswijk aan. “Maar omdat grond zo belangrijk is heeft deze regering gemeend om in deze periode meer dan ooit aandacht te schenken aan dit vraagstuk.” De regering gaat voor een  duurzame oplossing deelt Brunswijk mee. “Daarom is het een belangrijk punt in het regeerakkoord  die in de eerste helft van de regeerperiode aangepakt zal worden. Door de aanpak zal er rechtszekerheid ontstaan  voor de Inheemse en tribale samenleving.” Er zijn vanaf de eerste vergadering van de Raad van Ministers  deskundigen losgelaten op de concept Wet Grondenrechten,  deelt de waarnemend president mee. “Eerste helft fu a regeerperiode disi a san dat musu regel dat den Inheemse brada habi grondenrechten.” 

René Gompers
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com