Starnieuws – Betterson hoofdwinnaar schrijfwedstrijd

Stanley Betterson, oud-minister en docent aan de Juridische Faculteit van de AdeKUS, is de winnaar geworden van de tweede Donner/Self Reliance Schrijfwedstrijd. Zijn verhaal is getiteld: Een jager verdween. Er waren 24 deelnemers, tweemaal zoveel als bij de eerste wedstrijd. Het opvallende was de oververtegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht, 20 vrouwen en 4 mannen. Het verrassende was echter dat van de prijswinnaars 2 mannen waren en 1 vrouw. De prijs werd woensdagavond uitgereikt in BS Het Park. 

De voorzitter van Stichting Don Walther Fonds (SDWF), Carlo Jadnanansing, haalde aan dat het organiseren van een dergelijk evenement geen sinecure is. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er geen andere organisaties zijn die in de laatste jaren een dergelijke schrijfwedstrijd hebben georganiseerd. Dit is ook begrijpelijk, omdat er twee belangrijke horden genomen moeten worden. De eerste is het beschikken over de organisatorische knowhow en de tweede: voldoende middelen. Vooral dit laatste is problematisch. De totale kosten waren ongeveer 5.000 euro, waarvan Self Reliance circa de helft voor haar rekening heeft genomen.

Ondanks de vele sponsoringsbrieven aan grote bedrijven is het de stichting niet gelukt de benodigde sponsoring te verkrijgen, waardoor de organisatie met een tekort is blijven zitten. Jadnanansing vindt het jammer dat zowel bij de overheid als de particulieren het culturele aspect van een samenleving veelal niet op de juiste wijze wordt ondersteund. Desondanks blijft het streven van de stichting om ook over twee jaar een derde schrijfwedstrijd te organiseren. Dit, omdat uit de stijgende belangstelling duidelijk blijkt dat er een behoefte hiervoor bestaat.

Door de beperkte financiële middelen zijn de prijzen voor de winnaars en de vergoedingen voor de jury bescheiden gehouden. De jury bestond uit deskundigen op literair gebied, te weten: Hilde Neus (voorzitter), Sandra Smit en Jane Smit (als leden). De beoordeling van de verhalen is anoniem geschied, d.w.z. dat de namen van de schrijvers er niet bij vermeld waren.

De rode draad door het verhaal van Betterson heen is de zoektocht van de hoofdpersoon, Jane, naar haar vader, die uit haar leven verdween toen zij drie jaar oud was. Deze zoektocht uit zich in een fysieke reis, ze volgt hem naar plaatsen waar hij is geweest, om daar sporen van hem te zoeken. Er wordt gezegd dat hij als jager in het bos verdwenen is. Naarmate de roman vordert komen daar –meer lugubere- aanvullingen bij. Is hij omgekomen bij een jachtongeluk, is hij vergiftigd? Is hij vermoord? Ook is het een emotionele en spirituele reis, Jane mist wat in haar leven, en daar gaat ze naar op zoek, om zichzelf compleet te maken.

Hilde Neus merkte op dat het bijzondere van het boek het Surinaamse karakter ervan is, maar dat de grootste verrassing voor haar was dat de mannelijke auteur erin geslaagd is in de huid van zijn vrouwelijke hoofdpersoon te kruipen.

De tweede prijs (SRD 5.000) ging naar Netty Simons, die als schrijfster meer bekend is onder het pseudoniem Annel de Nore, voor haar verhaal: Berichten uit het verleden. Zij heeft reeds verscheidene romans op haar naam staan. De auteur was zelf niet aanwezig, maar de prijs werd door haar zoon in ontvangst genomen.

De derde prijswinnaar (SRD 3.000) was tevens de oudste deelnemer Lucien Chin A Foeng met De Dokterstudent. Dit is ook zijn schrijversdebuut.

9 december was ook de verjaardag van de oprichter van SDWF, Don Walther Donner, die verhinderd was. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com