Starnieuws – ASFA voorstander unificatie valuta koers

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten is voorstander van het unificeren van de valuta koersen. In een recent interview op een lokaal radiostation, heeft Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten Suriname (VES) de uitspraak gedaan dat de koersen geünificeerd zouden moeten worden indien de regering enige stabiliteit wil brengen voor de samenleving. Volgens de VES houdt het unificeren van koersen in dat de koers door de Centrale Bank van Suriname wordt losgelaten zodat de evenwichtskoers stabiel is. Er zal dan ergens op basis van marktwerking een nieuwe koers tot stand komen die door de kracht van de economie gedragen wordt, en waarmee men kan plannen.

De leden van de ASFA zijn het er unaniem mee eens dat er een fundamentele unificatie moet plaatsvinden, daar het beheersen van de koers niet alleen een uitdaging is van de overheid, maar ook een grote weerslag heeft op de productiesector. De huidige situatie geeft vier officiële koersen weer, nl.: 
1. De Centrale bank koers 
2. De Douanekoers 
3. De Commerciële bank koers 
4. De Parallelmarkt koers (cambio’s)

Echter is het bedrijfsleven totaal afhankelijk van de parallelmarkt en in erge gevallen de zwarte markt. De echt geldende koers is momenteel de koers van de parallelmarkt wat vaak genoeg veel hoger ligt dan de anderen. Elke dag wordt deze door vraag en aanbod bepaald. Er is momenteel al sprake van een flexmarkt welke de productie ondersteund en uiteindelijk doorwerkt op de prijzen in de markt. Voor het bedrijfsleven is het moeilijk om te plannen in de huidige situatie en stabiele consumenten prijzen te garanderen.

Het managen van de koersen heeft als basis de export, dat wil zeggen dat de productie van het land opgeschaald moet worden, willen we een structurele unificatie laten plaatsvinden. De ASFA ziet er dus heil in dat de productiesector opgekrikt wordt en dit kan mogelijk bijdragen aan het stabiliseren van de koers. Tegelijkertijd leidt het boosten van de productie tot importvervanging. Uiteraard zal dit middels een strategisch plan uitgewerkt moeten worden

De ASFA hoopt zoveel als mogelijk investeringsfondsen aan te spreken om haar bijdrage te leveren aan het verhogen van de productie. Simultaan zullen de export faciliteiten moeten worden gecreëerd voor deze sector. Momenteel gaat dure valuta zitten in het importeren van zaken die wij in Suriname reeds al of mogelijk zouden kunnen produceren. “We zeggen niet dat er  een halt moet worden toegeroepen aan importen, maar slechts dat er een duidelijke balans komt, omdat er momenteel sprake is van een grote onevenwichtigheid.”
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com