Starnieuws – Andere Covid-protocollen voor kinderen

Voor kinderdagverblijven, tehuizen en internaten gelden andere Covid-protocollen dan de algemeen gangbare. Kinderen tussen 0 en 12 jaar hoeven geen mond-neuskap te dragen en ook geen onderlinge fysieke afstand te houden, ook niet van volwassenen. 

“Het is belangrijk dat wij een veilige omgeving moeten creëren. Het protocol is bestemd voor het verblijven in de internaten en tehuizen, dagverblijven, maar ook op school, zodat er veilig gewerkt kan worden.” Woorden van arts Maltie Mohan-Algoe tijdens een presentatie, die de vorige week verzorgd werd aan de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen binnen deze leeftijdsgroepen weinig risico oplopen besmet te raken met de Covid 19 virus. Het dragen van een mond-neuskap kan ook nadelen met zich meebrengen voor deze jonge pupillen, zoals agressief worden in de klas, niet goed kunnen luisteren, het benauwd hebben en in ernstige gevallen, flauw vallen vanwege de hitte. 

Het advies voor kinderen in internaten, tehuizen en dagverblijven is dan ook dat zij pupillen onder de 12 jaar de Covid-maatregelen niet na hoeven te leven. Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar wordt wel geadviseerd de Covid-maatregelen in acht te nemen, omdat zij vanuit de medische wetenschap beschouwd worden als volwassen. Zij hoeven er geen onderlinge fysieke afstand op na te houden, maar wel als zij in contact zijn met volwassenen. In dat geval zijn zij ook verplicht mond-neusbedekking te dragen.

Tijdens de presentatie zijn er ook maatregelen meegeven, die opgenomen zijn in het protocol zoals het plaatsen van de kinderen in drie bubbles: de bubbels op school, in het verblijf of tehuis en die van het weekendverblijf in het geval van kinderen in internaten die ’s weekends naar een ander verblijf gaan. Tussen deze drie groepen, vooral in de verblijven en op school, volgt de leiding een stappenplan om de Covid-veiligheid te bewaren. Zo moet worden nagegaan of er kwetsbare kinderen zijn – dat zijn kinderen die onderliggende aandoeningen hebben – of suspect cases waarbij kinderen verschijnselen vertonen of in aanraking zijn gekomen met iemand die Covid-19 heeft. Verder is er meegeven trainingen te organiseren, om zodoende de mensen te leren om elke keer hun handen te wassen, fysieke afstand te houden en een mond-neusbedekking op te doen. Daarnaast moeten tehuizen en verblijven ervoor zorgen dat zij over voldoende ventilatie beschikken, een minimale bezetting van ruimtes en goede hygiëne.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com