Stanley Orlando Goodett (78) Amsterdam 7-12-2020

Amsterdam 9 december 2020

7 december 2020 is vrij plotseling van ons heengegaan  onze geliefde  broer
Stanley  Orlando  Goodett
Hij Rust in Vrede

Namens zijn Broers en Zusters 
Harold Goodett+
Henriette Vreugd-Goodett
Franklin Goodett+
Marlene Sankes-Goodett
Mildred Clappers-Goodett
Henna Goodett
Ronny Goodett
Raymundo Goodett

Stanley Orlando Goodett
geboren Suriname Paramaribo 28-1-1942overleden Amsterdam 7-12-2020

Namens de nabestaanden:Mildred & Overige Familie

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl