Stanley Betterson geeft leiding aan SBB

“Ik heb een ‘wij’ benadering, ik ga samenwerken met iedereen, want eenieder heeft ideeën en wij gaan kijken hoe wij het beste eruit kunnen halen.” Dit zei Stanley Betterson die ingaande vandaag de nieuwe algemeen directeur is bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Hij neemt over van Marlon Veira.
Het protocol van overdracht is getekend en de bijbehorende documenten zijn bevestigd in aanwezigheid van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer en het stichtingsbestuur. De sleutels van het kantoor werden overhandigd aan Meredith Vitolie, voorzitter van het stichtingsbestuur.
Bestuursvoorzitter Vitolie wees de nieuwbakken directeur erop dat hij aantreedt in een periode van grote uitdagingen, niet alleen voor de bosbouwsector, maar ook voor de regering. “Terwijl de roep van aannemers naar zekerheid van bestaan steeds luider wordt, is de regering genoodzaakt maatregelen te treffen. Maatregelen die niet alleen meer inkomsten uit deze sector moeten garanderen, maar ook duurzaam bosbeheer moeten waarborgen. Een enorme uitdaging ligt voor u.”
Volgens de voorzitter is het de taak van de nieuwe directeur om in deze tijd van grote onzekerheid de juiste balans te vinden tussen enerzijds het belang van de regering en anderzijds het belang van de ondernemer. Zij vertrouwt erop dat directeur Betterson het werk naar eer en geweten zal uitvoeren.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald