Stand van Ons Boszaken – Deel 6: Jongeren over de serie

09/06/2021 17:00


 

‘Stand van Ons bos Zaken’ is een 7-delige serie van Conservation International Suriname (CI-S), Amazon Conservation Team Suriname (ACT-S) en Tropenbos Suriname. Doel is het Surinaamse publiek informeren over de stand van zaken van onze natuur. Als samenleving moeten we keuzes maken hoe wij omgaan met onze natuurlijke rijkdom. De periode 2020-2025 wordt daarvoor cruciaal.

Waar een autoriteit stelt dat het beheersbaar is, slaat
de milieuactivist luidkeels alarm. Deze serie wil gebalanceerd
informeren, gebaseerd op bestaande data. Als stof voor een
‘Natuurdebat’ in 2021. Ook opdat de regering het bos hoog op haar
agenda zet. Alle Surinamers moeten aan het debat kunnen deelnemen.
Deze serie draagt bij aan basiskennis. Opdat u niet alleen de
(alarm)klok hoort luiden, maar ook weet waar de klepel hangt. Deel
6: Jongeren over de serie.

In deze aflevering komen vijf jonge Surinamers aan het woord
die vooraanstaand betrokken zijn bij (jongeren)organisaties, die
werken aan jong leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid. Wat
hebben zij opgestoken van de cijfers en bevindingen in deze serie
en wat zijn hun aanbevelingen?

Nicoline Abauna (25) – Junior Chamber International
Suriname

“HET ZIET ER niet echt rooskleurig uit voor ons bos, vooral waar
het betreft bosdegradatie. Er worden tonnen rondhout verscheept
naar Azië. Als wij niet duurzaam te werk zullen gaan en niet
investeren in lokale productiebedrijven, zal de biodiversiteit
afnemen. We spreken trots van 93 procent bosbedekking van ons land,
maar wat voor zin heeft het als de kwaliteit hard
achteruitgaat.

De illegale goudwinning zorgt niet alleen voor enorm veel
kwikvervuiling in de leefgemeenschappen stroomafwaarts maar ook in
gebieden die geheel niet in de buurt van een rivier zijn omdat het
atmosferisch gebeurt. Daar keek ik van op.

Kwikgebruik wordt meestal gelinkt aan porknokkers, maar die
worden ondersteund door mensen met veel geld en tentakels overal.
Corruptie is een heel groot probleem. Als zelfs op het Brownsberg
Natuurpark concessies worden uitgegeven, dan is dat de enige
verklaring hiervoor. Er is een nieuw ministerie van Ruimtelijke
Ordening en Milieu dat beter beleid zal moeten maken met duidelijke
wetten, die daadwerkelijk uitgevoerd en gehandhaafd moeten worden.
Anders heeft het geen zin.

Goud en hout zijn echt waardevolle producten; velen willen zo
snel en makkelijk mogelijk geld ermee verdienen. Dit aspect samen
met onvoldoende werkgelegenheid in het binnenland zorgt voor de
stijgende illegaliteit in ons bos.

De doorsnee Surinaamse jeugd is niet echt geïnteresseerd in wat
er gebeurt met het milieu. Er moet meer gerichte informatie komen
waarbij samengewerkt wordt met influencers. Ook moet het
schoolcurriculum worden aangepast. Maar dan wel echt een
interactief vak waarbij kinderen om zich heen gaan kijken, zodat ze
een goed beeld krijgen. Deze serie is vooral voor wie ernaar op
zoek gaan. Maar om de connectie met jongeren te maken, moet de
informatie in een ander jasje worden gestoken: korte, pakkende
animaties en interactieve hapklare brokjes.

Voor nu staan we op oranje wat ons bos betreft maar met de
juiste mensen op de juiste plaatsen kunnen we het terugbrengen naar
groen.”

Darren Sarijoen (23) – Rotaract Club of FRESH

“OPMERKELIJK IS DAT door de jaren heen zoveel onderzoeken zijn
geweest maar dat niets met de bevindingen wordt gedaan. Dat komt
omdat de politieke wil er niet is en door te weinig continuïteit
van beleid. Waarschijnlijk zijn belangen die spelen te groot en
leidt veel corruptie ertoe dat er maar geen oplossing komt. De
onderzoeken hebben immers oplossingsmodellen voorgedragen.

We moeten sowieso ons bos behouden, want er is heel veel
economische voordelen uit te halen. Er zijn andere duurzame
manieren om onze economie te kunnen versterken met het bos. Houtkap
is goed maar het moet duurzamer geschieden. Ook moet meer en betere
controle worden uitgevoerd op illegale houtkap.

Met meer educatie en voorlichting in de lokale gemeenschappen,
zal men daar minder geneigd zijn over te gaan tot illegaal kappen
of mijnen. Maar ook als er andere werkgelegenheid is, zoals
ecotoerisme en voedselproductie uit het bos. Momenteel verdienen we
veel aan goud en aardolie; dat geld moet worden geïnvesteerd in
duurzamere verdienmodellen.

Jongeren moeten meer betrokken worden bij beleidsbesluiten want
het is onze toekomst. Maar als we onvoldoende bewust zijn van de
schadelijke gevolgen van kwik en ontbossing, dan zullen we ook
onvoldoende opletten bij onze keuzes voor beleidsmakers. Er moet
veel meer milieu-awareness zijn op scholen als onderdeel van het
curriculum. Er zijn milieustudenten die erg gepassioneerd zijn maar
aangeven dat er weinig werkgelegenheid is in die richting, terwijl
we hun kennis goed kunnen gebruiken.

Dit jaar zijn we bij de club begonnen om meer aandacht te
besteden aan het milieu. We zijn eerst begonnen met een
awareness-sessie voor onszelf. We willen ook overgaan tot
continuïteit van projecten in meerdere jaren, waardoor ze duurzamer
zijn. … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname