Stakeholders brengen onderwijsproblemen in kaart

Vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur hebben gisteren met afgevaardigden van onderwijsinstellingen en oudercommissies gebrainstormd over vernieuwingen binnen het onderwijs. Het was de bedoeling om de problemen uit het veld in kaart te brengen en die mee te nemen in het vernieuwingsproces.

Deze interactieve meeting heeft duidelijk gemaakt dat er nog meer van deze bijeenkomsten moeten komen om uiteindelijk de vernieuwingen te implementeren binnen het onderwijssysteem, schrijft de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Dirk Wongsopawiro, Educational Senior Consultant, ging in zijn presentatie in op de vernieuwingen binnen het onderwijs, van leerstofgericht naar competentiegericht onderwijs. Dit zou resulteren in het opdoen van de nodige kennis door de leerlingen, die zij in de praktijk nodig hebben om tot oplossingen te komen bij problemen.

Volgens Wongsopawiro leren onze leerlingen onnodig veel en is de ongelijkheid binnen het onderwijs door het uitbreken van het Covid- 19 virus alleen maar groter geworden. Hij benadrukte dat er gestreefd moet worden naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en naar andere manieren van toetsen. Er zou niet alleen schriftelijk getoetst moeten worden; er is een lans gebroken voor vormen van toetsen die praktisch zullen bijdragen tot de juiste vorming van de kinderen, meldt de CDS. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com