Staatsolie zal komende 5 jaar US$ 965 bijdragen in staatskas

Staatsolie verwacht voor de komende vijf jaren US$ 965 miljoen bij te dragen aan de Staat. Een shorebase is dringend noodzakelijk. Dit staat namelijk garant voor local content. Gecombineerde efforts van Guyana en Suriname voor commercieel winbaar gas zullen zorgen voor extra inkomsten. Dit kwam naar voren tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouder van Staatsolie, vrijdag. Hierbij waren president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk ook aanwezig.  

Staatsolie is gegroeid van een 200 barrels per dag producerend bedrijf, naar een internationaal erkend bedrijf, met een dagelijkse productie van 16.500 barrels aardolie. “Wij verwachten dat deze opbrengsten de samenleving definitief zullen veranderen. Als wij zowel upstream als downstream op een goede geologische basis uitvoeren, komt het zeker goed”, zei Staatsolie-directeur, Rudolf Elias. Het prudent afdekken van risico’s en inspelen op kansen is nu dringend noodzakelijk om het bedrijf naar grotere hoogtes te tillen. Starnieuws verneemt dat Elias’ contract als algemeen directeur eind december verloopt. Het is nog niet duidelijk wie in zijn plaats komt. 

“De natuurlijke hulpbronnen horen toe aan het gehele volk, dus staan wij garant voor een eerlijke verdeling van welvaart. Suriname zal een enorm rijk land worden als wordt voldaan aan de randvoorwaarden van dienend bestuur. Anders worden wij slachtoffer van de grondstoffen vloek”, zei president Santokhi, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Santokhi wil een beter perspectief voor het volk. Goed bestuur kan dit volgens hem garanderen. “Als wij als land vrijkomen van corruptie, zal Suriname harder groeien dan ooit. Het beheer en management zal op serieuze manier moeten worden aangepakt”. 

De opbrengsten van dit staatsbedrijf moeten slim geïnvesteerd worden, daar deze niet onuitputtelijk zijn. Het Spaar- en Stabilisatiefonds moet komen om deze en komende generaties te garanderen van een goed bestaan. “Wij moeten garanties scheppen voor het inzetten van lokaal personeel, lokaal materiaal voor lokale benefits. Onze kennisontwikkeling zal dan alleen maar toenemen. Hierdoor kunnen wij werken naar groei op meerdere fronten. De recente olievondsten zijn gamechangers in deze”, merkte Santokhi op.

Een andere noodzaak is het creëren van een breed politiek draagvlak, wat belangrijk is voor succes van het fonds. Om dit te kunnen realiseren moeten politieke partijen op een lijn zijn met elkaar. “We bevinden ons in een riante positie. Laten wij de krachten bundelen voor een beter Suriname”, zei de president. 

Leo Brunswijk (ABOP) is benoemd tot president-commissaris. In de raad van commissarissen hebben zitting: Dennis Caffé (bond), Jimmy Bousaid, Nawin (Ryan) Nannan, Melissa Santokhi (namens de VHP) en namens de ABOP: Harry Dorinnie en Gonda Asadang. 

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com