Staatsolie statuten worden gewijzigd voor 2 rvc-leden

De statuten van Staatsolie zullen worden gewijzigd. Hierdoor zullen de echtgenote van de president, Melissa Santokhi-Seenacherry en Nawin Rayan Nannan, kunnen participeren als lid van de raad van commissarissen van Staatsolie. Starnieuws verneemt dat Leo Brunswijk ervoor gekozen heeft zijn Nederlandse nationaliteit te verruilen voor de Surinaamse. Het is sinds jaar en dag een vereiste dat alleen Surinamers in de rvc en directie van Staatsolie zitting mogen nemen. 

Santokhi-Seenacherry en Nannan zijn nog geen 45 jaar. In de statuten van Staatsolie is na een discussie in april dit jaar besloten de leeftijd op te trekken van 30 naar 45 jaar. De bovengrens is 70 jaar. Dit besluit is op een algemene vergadering van aandeelhouders genomen, nadat de sector wereldwijd is bestudeerd. Er is een flinke dosis ervaring nodig om in de oliebusiness met gedegen adviezen te kunnen komen. De gemiddelde leeftijd in deze industrie in rvc’s is 50 jaar. 

De gewijzigde statuten en alle andere relevante documenten waren vóór de benoeming doorgestuurd naar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, het kabinet van de president en vicepresident. Vernomen wordt dat komende week een algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, waarbij de leeftijd in de statuten weer teruggedraaid zal worden, zodat Santokhi-Seenacherry en Nannan, die beiden 39 jaar zijn, deel kunnen nemen in de rvc. 

Intussen heeft de bond bij Staatsolie nadrukkelijk aan president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk te kennen gegeven dat de vakbond zich zal verzetten tegen politisering van het management en de bedrijfsvoering van het staatsoliebedrijf. Lloyd Read, voorzitter van de bond, heeft benadrukt dat er fysieke acties gevoerd zullen worden als de regering politieke figuren benoemd in de directie. Het contract van algemeen directeur Rudolf Elias verloopt in december. Hem is nog niet gevraagd langer aan te blijven. De positie van Wim Dwarkasingh, directeur Upstream bij Staatsolie, die met pensioen gaat, moet ook worden ingevuld. Binnen Staatsolie is er eenduidigheid onder alle geledingen dat niet toegestaan zal worden dat de regering politieke benoemingen zal kunnen doordrukken. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com