Staatsolie geeft update over ontwikkeling local content

De ontwikkeling van local content is een prioriteit van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. De onderneming heeft samen met Total E&P Suriname, die de leiding heeft over de activiteiten in Blok 58, hiertoe plannen opgesteld. Staatsolie wil op deze manier Suriname maximaal voordeel laten hebben aan de offshore olie- en gasindustrie. Staatsolie heeft deze week een update gegeven over de vorderingen bij de ontwikkeling van local content.┬áStaatsolie geeft aan dat een goed ontwikkelde local content voor de olie- en gasindustrie ervoor kan zorgen dat een brede groep leveranciers en hun werknemers, en daarmee de hele economie, meedelen in de welvaart. De kennis en ervaring die worden ontwikkeld, kunnen ook in andere sectoren worden ingezet en zijn daarmee ondersteunend voor de duurzaamheid en zelfredzaamheid. Local content kan worden omschreven als de mate waarin Surinaamse bedrijven en burgers meedelen in de economische activiteiten die de offshore-vondsten met zich meebrengen. Het gaat hierbij om de levering van (lokaal geproduceerde) goederen en diensten en de invulling van arbeidsplaatsen door Surinamers. Om dit mogelijk te maken zal moeten worden gewerkt aan scholing van individuen en de certificering van bedrijven, geeft de afdeling Corporate Communications van het bedrijf aan. Lokale goederen en diensten moeten concurrerend zijn ten opzichte van buitenlandse, maar bovenal van uitmuntende kwaliteit zijn en voldoen aan hoge internationale veiligheidsstandaarden. Als een Surinaamse leverancier aan de voorwaarden voldoet, kan een offshore-partner (Operator) van Staatsolie op grond van de productiedelingsovereenkomst het product of de dienst niet weigeren. Staatsolie ziet erop toe dat deze bepalingen in het contract worden nageleefd. Total E&P Suriname maakt reeds gebruik van lokale leveranciers van goederen en diensten. De inschatting is dat nu reeds ruim US$ 50 miljoen per jaar in Suriname zal worden besteed. Total zal dit jaar minimaal veertien lokale kantoormedewerkers aantrekken. De internationale dienstverlenende bedrijven hebben ook Surinamers in dienst. De lokale bestedingen van Total en zijn partners zijn onder andere voor huisvesting, kantoorhuur, autolease en levensonderhoud van het team van 45 Total-medewerkers dat naar Suriname is gekomen.Staatsolie is ook in de komende periode van plan de ontwikkeling van local content op een actieve manier te ondersteunen, onder andere door het vervullen van een faciliterende rol bij het tot stand komen van een shorebase (walfaciliteit) in Suriname. Wat de ontwikkeling van gekwalificeerde arbeidskrachten betreft, zal de focus liggen op certificeringstrainingen, verbetering van middelbare technische en beroepsopleidingen, en het identificeren van de behoeften van hogere technische onderwijsinstituten om waar nodig een verbeteringsslag te maken.U kunt de volledige update hier lezen …………


Lees verder