Staatslogeergebouw Apoera ingezet als isolatieruimte

Het Staatslogeergebouw te Apoera wordt als isolatieruimte gebruikt. Hier worden COVID-19-positieve personen ondergebracht. Dit om te voorkomen dat het virus verder wordt verspreid onder familieleden en anderen waarmee men dagelijks in contact komt. Slechts personen zonder onderliggende aandoeningen en milde klachten worden in deze isolatieruimte ondergebracht.
Het aantal COVID-19-positieve cases in het bestuursressort Kabalebo is de afgelopen periode drastisch toegenomen. De situatie is alarmerend en dreigt uit de hand te lopen. Tot zondagavond kende het ressort Kabalebo 31 positieve gevallen, 25 actieve COVID-19-gevallen, vier personen zijn genezen en twee personen uit het bestuursressort zijn overleden aan het virus.
In het kader van het tegengaan van een uitbraak heeft de districtscommissaris van Kabalebo, Josta Lewis, drastische maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn getroffen in samenspraak met het Kabalebo COVID-19 Quick Response Team (COVID-19 QRT) en op advies van medici verbonden aan het Mungra Medisch Centrum (MMC). Het COVID-19 Quick response team bestaat uit afgevaardigden van de bestuursdienst, het MMC, het KPS, het Nationaal Leger, het bedrijfsleven, de dorpsbesturen en de districtsraad.
Als een patiënt onderliggende aandoeningen heeft wordt die gestuurd naar een van de ziekenhuizen in Nickerie of Paramaribo waar er ruimtes vrij zijn gemaakt voor de behandeling van COVID-19-patiënten. De districtscommissaris is bezig gesprekken te voeren met het bedrijf Greenheart voor het beschikbaar stellen van een gebouw als quarantaineruimte.
In deze ruimte kunnen personen die in contact zijn gekomen met positieve cases in quarantaine worden geplaatst. Dit om na te gaan als de personen symptomen van COVID-19 vertonen en ervoor te zorgen dat zij geen andere personen infecteren.
Verder heeft de districtscommissaris besloten alle personenverkeer te land, via de lucht en te water van en naar Nickerie en Paramaribo voor twee weken stop te zetten. Deze maatregel is genomen op advies van de dienstdoende artsen in het gebied en is bedoeld om het besmettingsgevaar onder controle te krijgen. Samen met het Quick Response Team en het dorpsbestuur wordt er gewerkt aan het zoveel als mogelijk indammen van de besmettingen.
Er is met de dorpsbesturen overeengekomen, dat er gewerkt zal worden aan de bewustwording van de burgers. De dorpsbesturen zullen de basya’s inzetten om huis aan huis met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen de burgers bewust te maken van de veiligheidsmaatregelen. Mocht de situatie verergeren, zullen de maatregelen verscherpt worden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald