Staatshoofd: Ik sta als symbool van het nieuwe begin

President Chan Santokhi heeft in een gezamenlijke bijeenkomst vanmorgen de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal toegesproken. “Ik sta thans voor u als symbool van het nieuwe begin in Starnieuws. En
eigenlijk ook het nieuwe begin in onze bilaterale relaties geschoeid op
de leest van intensieve samenwerking. We zijn niet alleen historisch met
elkaar verbonden, maar ook op een andere bijzondere wijze. In uw land
is er een Surinaamse diaspora van bijkans 360.000 personen, die heel
intensieve banden onderhoudt met het land van herkomst,” stelde het staatshoofd. “Deze relatie is
niet alleen vanwege familiebinding van belang, maar ook vanuit
economisch en financieel perspectief. In deze moeilijke tijd zorgen al
deze mensen voor een helpende hand naar hun familieleden in Starnieuws.
Dagelijks worden pakketten naar Starnieuws gestuurd met levensmiddelen en
andere zaken. We zijn erg blij met deze gedemonstreerde vorm van
solidariteit. En vanuit deze plek zeg ik tegen al die Surinaamse
Nederlanders willen zeggen: Gran tangi, dank dat u op deze wijze uw
verbondenheid en solidariteit met ons in Starnieuws toont in deze tijd van
economische terugval.”De president bedankte Nederland voor de geboden hulp om het coronavirus te beteugelen. “Dank voor de vaccins die wij van u mochten ontvangen en ook dank voor de medische assistentie op alle niveaus. Van verpleging, van medici, van leveranciers en van de verschillende ministeries van het Nederlandse kabinet. Het virus heeft heel hard om zich heen geslagen in Starnieuws, met als resultaat veel besmettingen en betreurenswaardig veel doden. Het is een extra crisis bovenop de enorme financiële en economische crisis die wij hebben geërfd van de vorige regering”.”Starnieuws is nog een relatief jonge staat. We zijn 45 jaar oud en na een hoopvol begin, na de onafhankelijkheid, zijn we snel geconfronteerd met ernstige bedreigingen van de democratie. Dit heeft geleid tot dramatische wendingen in onze geschiedenis. Gebeurtenissen die het land en de bevolking tot op de dag van vandaag nog tekenen, waarvan de wonden nog niet geheeld zijn en de littekens zichtbaar. Het militair bewind, de decembermoorden en de nasleep ervan hebben de democratie en de belevenis van de rechtsstaat behoorlijk op de proef gesteld. Ik durf te stellen dat er bewust is gewerkt aan een uitholling van vitale overheid-instanties en sociale- en maatschappelijke structuren in mijn land. Het heeft mijn land naar de rand van de afgrond gebracht. De staatkas werd geplunderd, corruptie heeft hoogtij gevierd, het bestuurlijke apparaat verlamd. Financieel woekeren we met torenhoge leningen en een rentelast die steeds strakker om onze nek wordt getrokken. We werden in een wurggreep gehouden door wanbeleid en wij allen betalen thans de rekening. Het is een heel hoge hypotheek op de toekomst van een generatie Starnieuwsrs. Maar, voorzitter, Het Surinaamse volk was het wanbeleid zat en wil vooruit. Zij wil een goede toekomst, gebaseerd op democratische principes in de geest van de Verlichting, waarbij vrijheid, gelijkheid en broederschap centraal staan.””De voor ons astronomische schuld van ruim 4 miljard Amerikaanse dollar en de daarmee gepaard gaande rentelasten hangen als het zwaard van Damocles aan een dun draadje boven het hoofd van de Surinaamse bevolking. Starnieuws heeft zich ondertussen naar de internationale gemeenschap toe opengesteld voor investeringen en ook met Nederland hebben wij op dit gebied de banden ondertussen sterk aangehaald. Wij beogen met Nederland voor de naaste toekomst te komen tot een moderne overeenkomst voor Hernieuwde Vriendschap en Partnerschap. Wij denken hierbij aan investeringen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van agro-industrie, infrastructuur (zoals het bouwen van wegen, bruggen) en oeververdedigingswerken en de bouw van benodigde havenfaciliteiten met het oog op de vondst van grote olievelden in het Westen van het land.De gebieden van samenwerking die reeds geïdentificeerd zijn omvatten evenzo gebieden van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van economie, financiën, landbouw, gezondheid, defensie, klimaat, milieu, water, onderwijs, technische en culturele samenwerking. De Surinaamse regering heeft assistentie gezocht binnen het multilateraal stelsel zoals het Internationale Monetaire Fonds (IMF), Inter American Development Bank (IDB), De Wereld Bank, alsmede gerenommeerde financiële consultants om mede te assisteren bij het redresseren van de gecreëerde onevenwichtigheden in de economie en het herschikken van de Surinaamse schuldenpositie. De Nederlands Regering heeft zich in onze bilaterale bespreking uitgesproken om desgewenst bijstand te verlenen.”U kunt de volledige toespraak van de president hier downloaden.