Staatsadviseurs vorig kabinet tot 1 juli nog in dienst

De Staats- en beleidsadviseurs (17) die door de vorige regering in dienst waren genomen op het Kabinet van de President, zijn nog steeds in functie. Er is met hen gesproken om de dienstbetrekking te beëindigen. Met een deel is al overeenstemming bereikt. Het gaat om twee categorieën ambtenaren, deelde president Chan Santokhi dinsdagavond mee in De Nationale Assemblee.

11 personen hebben de status van Staatsadviseur. Zij krijgen een honorarium gelijk aan dat van de ministers. Er is met allen gesproken en er is intussen een regeling getroffen met deze groep. De overeenkomsten zijn ontbonden, waarbij een opzegtermijn in acht is genomen. Zij zullen vanaf 1 juli 2021 niet meer werkzaam zijn op het Kabinet van de President.

Bij de tweede groep gaat het om zes beleidsadviseurs, die eveneens een honorarium hebben van een minister. Zij hebben ook een benoemingsresolutie. Met hen wordt er nog gesproken. De regering heeft eerder aangegeven dat niemand thuis gezet zal worden. Wie bereid is te werken, zal worden ingezet, maar er wordt ook nagegaan of de dienstbetrekking kan worden beëindigd.

Coalitiefractieleider Asis Gajadien had de regering gevraagd om duidelijkheid te geven over de Staatsadviseurs. Hierop is de president ingegaan. Hij heeft geen antwoord gegeven op de vraag van NDP-fractieleider Rabin Parmessar hoeveel nieuwe Staats- en beleidsadviseurs intussen in dienst zijn genomen op het Kabinet van de President. Hij wil ook de stand van zaken en een overzicht over de huidige situatie.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com