Staat passeerde moederbank

De staat had meer geld op de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) dan bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Zo stond er op een rekening van de staat bij de SPSB een bedrag van SRD 600 miljoen, terwijl er op de rekening bij de CBvS een bedrag van SRD 60 miljoen stond. In de getuigenverklaring van ex-governor Robert van Trikt in de zaak van Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur SPSB, liet Van Trikt weten dat de CBvS hierdoor inkomsten misliep.
Kromosoeto werd vandaag de verklaringen van onder andere de waarnemend directeur van SPSB, Dharampersad Kalloe, en van Van Trikt voorgehouden. Geconfronteerd met de verklaring van Van Trikt heeft Kromosoeto aangegeven dat de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, van oordeel was dat er effectief belasting geïnd moest worden. Zo was er daarom een loket van de SPSB geplaatst bij de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen en bij de Belastingdienst zelf. Dit waren de instructie van Hoefdraad, benadrukte Kromosoeto.

Robert van Trikt. Foto: Suriname Herald

SPSB-waarnemend directeur Kalloe heeft tijdens zijn verhoor aangegeven dat er een aparte rekening van de minister van Financiën was bij de SPSB die bedoeld was voor aanhoudende kosten. Hiermee geconfronteerd legde Kromosoeto uit dat het niet alleen middelen betrof van het ministerie van Financiën, maar ook middelen van de overige ministeries.
Een andere kwestie die Kalloe aan het licht bracht was dat er aan een bedrijf een bedrag van SRD 372.000 was overgemaakt voor de levering van airco’s. Echter heeft de bank de airco’s nooit ontvangen van het bedrijf. Hetzelfde bedrijf was gevestigd in een pand van de SPSB aan de Hernhutterstraat. Kalloe merkte op dat het bedrijf geen huurkosten betaalde aan de bank. Integendeel werden beveiligingskosten van het pand in rekening gebracht bij de bank.
Kalloe heeft het bedrijf een verzoek gedaan om de onterechte betaalde beveiligingskosten weer terug te storten bij de SPSB. Ook is hij van oordeel dat de huurkosten alsnog betaald moeten worden.
De zaak gaat 29 april weer voor.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald