Staat loopt US$ 130 miljoen mis aan inkomsten houtexport

Op jaarbasis loopt de staat US$ 130 miljoen aan inkomsten mis, omdat er onjuiste registratie plaatsvindt van exporthout. Dit blijkt uit jaarverslagen van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), zegt president Chan Santokhi. Gebleken is, dat er een grote discrepantie is in wat in Suriname geregistreerd wordt aan export en wat in het buitenland ontvangen wordt als import.
Het verschil van US$ 130 miljoen op jaarbasis gaat volgens de regeringsleider ergens naartoe. “Wij moeten onderzoeken waar en bij wie,” zei de president die praat over een keten dan wel een kartel. Hij benadrukte dat net als de regering ook bij de parastatale bedrijven er sprake moet zijn van bezuiniging, prudent beleid, transparantie, openbare inschrijving en het tegengaan van verspilling.
Van de SBB wordt verder een nieuwe structuur en nieuwe organogram gevraagd. De politieke top heeft de SBB de opdracht gegeven om binnen een maand met een totaal reorganisatieplan te komen. “Reorganisatie qua beleid, organisatiestructuur, bemensing, professionaliteit, efficiëntie, effectiviteit en integriteit,” somde president Santokhi op. De regeringsleider had gisteren een instructiemeeting met de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Ook minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zat aan bij dit onderhoud.
OnderzoekHet verlies aan inkomsten bij de export van rondhout moet aangepakt worden, zei de president. Volgens hem gaat er ook veel mis bij de SBB, waar Stanley Betterson recent is aangesteld als nieuwe directeur. Het staatshoofd zei dat er aan de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) is gevraagd om een onderzoek te doen en dat de regering uitkijkt naar de resultaten hiervan.
Echter neemt dit volgens de president niet weg dat de nieuwe directeur samen met de RvC en het directieteam de verantwoordelijkheid nemen om het bedrijf gezond te maken. Zij zullen alle maatregelen moeten treffen om de SBB weer winstgevend te maken met de inkomsten uit de houtsector. Deze inkomsten zullen via de staatskas moeten terugvloeien naar de samenleving, die profijt moet hebben aan de natuurlijke hulpbronnen die haar toebehoren.
ControleEr zal controle over alle schakels gevoerd worden. Verder komt er een goed gefaseerd plan dat ervoor moet zorgen dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname achterblijft voor de lokale industrie. De export zal dan gefaseerd worden afgebouwd. Een andere optie is dat een in te stellen Bosautoriteit alle hout opkoopt, beslist wat achterblijft voor de lokale industrie en wat geëxporteerd moet worden.
Minister Pokie zei dat met de nieuwe directeur het beleid voortgezet kan worden. Echter, om de SBB gezond te maken, moet de controle worden opgevoerd. Ze vindt het instellen van de Bosautoriteit dan ook van belang, net zoveel als het aanstellen van een Vliegende brigade om de controle op te pakken.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald