SSA steunt LVV in optreden tegen illegale visserij

De Suriname Seafood Associatie (SSA) verwelkomt de mededeling van minister Prahlaad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dat smokkel van vis tegengegaan zal worden. Na jarenlang aandringen om concrete maatregelen (onder andere beter faciliteren van de Kustwacht), heeft de minister van LVV bij zijn formele kennismaking met de sector direct aankondigde de illegale visserij en smokkel hard aan te pakken, zegt voorzitter van SSA, Udo Karg. 

De vissector levert sinds een aantal jaren een behoorlijke bijdrage aan de economie. Niet alleen in de eiwitvoorziening maar, vooral op het stuk van werkgelegenheid en deviezen genereren. Zij is hiertoe instaat door de wijze van organisatie van de sector, meent Karg. De organisatie heeft als basis Public Private Partnership, waarbij de rol van de overheid zich vooral manifesteert als facilitator en bewaker van de in gemeen overleg vastgestelde regelgeving. 

Deze regelgeving met name van de visvangst heeft als doel bescherming van de natuurlijke hulpbron door er wijs en verstandig mee om te gaan, waardoor deze gegarandeerd blijft voor de komende generaties. Een doorn in het oog van de sector is altijd geweest dat ‘anderen’ deze regels (die jaarlijks door de sector en de overheid worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld) schijnen te beschouwen als ruimte die zo aan hen geboden wordt om aan illegale visserij te doen.

De schade die deze illegale activiteiten toebrengen aan het ecosysteem, maar vooral ook aan de economie, zijn enorm, zegt de SSA. Schattingen vanuit de sector komen erop neer dat als deze praktijken met 1/3 teruggedrongen kunnen worden de werkgelegenheid met minsten 50% zal toenemen en het exportvolume met bijkans 100%. “Wij willen bij deze, daarom bij de minister erop aandringen alle zijn ten dienste staande middelen aan te wenden om de aangekondigde beleidsvoornemen op dit stuk uit te voeren en zich niet door derden van dit pad te laten afleiden. De regels zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de sector en deze zal niet accepteren dat enge belangen, van buiten de sector, gaan prevaleren!”, zegt SSA. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com