Srefidensi-viering begroot op SRD 875.000

De viering van 45 jaar Srefidensi is begroot op SRD 875.000. Van dit bedrag is SRD 700.000 bestemd voor activiteiten op het Onafhankelijkheidsplein. Het restant bedrag zal onder meer worden gebruikt voor het ondersteunen van een educatieve activiteit. Om dit bedrag bijeen te brengen zijn er donaties gevraagd aan ongeveer 25 bedrijven, die al een bijdrage hebben toegezegd.
Kort na de viering van de Onafhankelijkheidsdag zal de financiële verantwoording worden gepresenteerd. Deze informatie deelde de voorzitter van de Commissie Herdenking 45 jaar Srefidensi, Pertab Goerdayal, onlangs tijdens een persconferentie.
Ondervoorzitter van de commissie, Maurits Hassankhan, gaf aan dat in verband met de bigi yari van Suriname er ook aandacht besteed wordt aan vorming en educatie. Met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is besloten om in het reguliere programma van de diverse schoolniveaus het onderwerp Onafhankelijkheid te laten behandelen. Er zullen lesbrieven worden ontwikkeld. Een andere activiteit is het houden van opstelwedstrijden, waar behalve scholieren ook andere personen aan kunnen participeren. De beste opstellen komen in aanmerking voor een prijs.
Ramdien Sardjoe, adviseur van de commissie, blikte kort terug op de afgelopen 45 jaar. Hij sprak onder meer over de hoogtepunten die de Republiek Suriname gekend heeft. Verder sprak hij zijn erkenning uit aan eenieder, die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om de eer van het land hoog te houden.
Suriname is bijzonder in de wereld vanwege zijn diversiteit, eenheid en saamhorigheid. Hij blikte ook tevreden terug op de vrijheden die burgers hebben in het land. Ook Surinames toetreding tot de Verenigde Naties is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het land.
Aangepaste vieringOfschoon er uitdagingen zijn zoals het COVID-19-gebeuren zal vanuit de overheid de herdenking van 45 jaar Srefidensi aangepast worden gevierd. Zo zullen op de grote dag de 21 minuut-schoten in de vroege ochtend plaatsvinden. Na dit moment zal er omstreeks 10:00 uur een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee worden gehouden. Deze vergadering zal zich op het Onafhankelijkheidsplein voltrekken, zei Goerdayal.
De vergadering duurt tot en met 12:00 uur, waarna het defilé van de gewapende machten zal plaatsvinden. Op die dag is er ook een optocht van diverse culturele groepen. De organisatie hoopt om 13:45 uur het gedeelte van het defilé te hebben afgerond. De derde activiteit op 25 november is het gedeelte van het in ontvangst nemen van de felicitaties gekoppeld aan een receptie. Rond half vier moeten de formele handelingen achter de rug zijn.
Voorzitter Goerdayal benadrukte dat alles er anders zal uitzien, omdat de COVID-19-regels in acht genomen moeten worden. De inrichting van de grote tent op het Onafhankelijkheidsplein zal, gelet op het voornoemde, anders gebeuren. Er is tijdens de persmeeting uitleg gegeven over hoe de organisatie ‘crowd control’ wil uitvoeren.
Naast de activiteiten op 25 november is aan de ministeries gevraagd om met eigen budget, dan wel donaties van buiten, ook culturele, educatieve en sociale activiteiten uit te voeren. Ook de aan districtscommissarissen is gevraagd de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, maar aan self supporting te doen en zo fondsen te verwerven.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald