Srefidensi bonus voor werknemers met maximum maandsalaris van SRD 12.500

Werkgevers mogen aan hun werknemers, met een maandsalaris tot SRD 12.500, voor de maanden november en december 2020 een extra bedrag van maximaal SRD 300 als onderdeel van het samenhangend pakket van maatregelen belastingvrij uitkeren. De Srefidensi- en owru yari bonus geldt ook voor werknemers met een jaarlijkse brutobezoldiging tot maximaal SRD 150.000, meldt het ministerie van Financiën en Planning in een persbericht.
Deze tegemoetkomingen zijn bij beschikking vastgesteld. De regering heeft in het kader van 45 jaar Srefidensi en de owru yari viering 2020 een financiële tegemoetkoming toegezegd aan de samenleving. De regering beseft heel goed dat mensen het nu moeilijk hebben en daarom wil zij de samenleving direct ondersteunen.
Verder zal de regering de huidige heffingskorting van SRD 750 per maand voor de inkomsten- en loonbelasting continueren tot de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Het Staatsbesluit hiervoor wordt spoedig gepubliceerd.
Volgens Financiën en Planning zijn dit slechts enkele van de urgente maatregelen, die de regering heeft genomen om de crisis in het land het hoofd te bieden. Het ministerie zal de samenleving deze week nader informeren over de bijhorende administratieve processen en de financiële afwikkelingen van de tegemoetkomingen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald