SRD-kasreservepercentage bijgesteld door Centrale Bank van Suriname

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft in het kader van het monetaire beleid het kasreservepercentage van de Surinaamse Dollar (SRD) verhoogd. Het kasreservepercentage is ingaande vandaag met vier procentpunten bijgesteld; van 35 naar 39 procent. Dit is gebeurd na overleg met de directies van de algemene banken, meldt de moederbank in een persbericht.
“In onze economie is reeds een aantal maanden sprake van een zekere overliquiditeit. Derhalve dragen de extra liquiditeiten in de economie een structureel karakter. Zij vormen een (potentiële) bron van druk op de wisselkoers en daarmee ook op de prijzen van goederen en diensten. In het kader van de monetaire beleidsvoering is het dan ook noodzakelijk om het te veel aan liquiditeiten te binden,” meldt de moederbank.
De verkrapping van de liquiditeiten zal de binnenlandse vraag verminderen wat een positieve impact zal hebben op de binnenlandse inflatie- en wisselkoers. De CBvS heeft de verkrapping van het monetair beleid niet eerder ondernomen vanwege met name COVID-19. De coronapandemie heeft ook de Surinaamse economie enorm getroffen en een verkrapping zou de economische activiteit verder onder druk hebben gezet.
Er was daarom gekozen voor zoveel als mogelijk behoud van economische activiteit en arbeidsplaatsen. Ten behoeve van kredieten aan door COVID-19 getroffen bedrijven heeft de CBvS in samenspraak met de lokale banken sinds 10 augustus een faciliteit gecreëerd. Deze faciliteit blijft vooralsnog van kracht.
De CBvS zal met een combinatie van monetaire instrumenten de overliquiditeit terugbrengen naar redelijke proporties, waarmee storende invloeden op de economie gereduceerd worden. Een belangrijk instrument betreft de verhoging van het kasreservepercentage. Daarnaast zal de moederbank in goed overleg met de algemene banken de resterende overliquiditeit afromen via het aanbieden van (korte) termijnbeleggingen aan de banken.
Met de combinatie van instrumenten probeert de CBvS tevens een mogelijk negatieve impact van de hogere kasreserveverplichting op de rentepercentages te minimaliseren. Doorgaans gaat een verhoging van het kasreservepercentage gepaard met een lichte toename van de rentes, die de banken in rekening brengen op kredieten.
Echter, de renteopbrengsten die de banken zullen genereren op de (korte) termijnbeleggingen moeten de negatieve rente impact mitigeren. Verder zullen de CBvS en algemene banken alles in het werk stellen om indien er een eventuele marginale renteverhoging onvermijdelijk wordt, deze door te voeren op consumptie kredieten en niet op investerings- of productieve kredieten.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald