SRD 243 miljoen uitgegeven aan sociaal programma

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) maakt bekend dat ruim 50.000 gezinnen in de maand mei reeds in aanmerking zijn gekomen voor de koopkracht versterking. Hiermee is het vastgestelde target ruimschoots gehaald. In januari 2023 ging Sozavo van start met het Sociaal Programma als onderdeel van het Social Beneficiary Programma.
Met het Sociaal Programma wordt er een koopkracht versterking gegeven van SRD 1800. Dit is een ondersteuning in het kader van de overstap van object naar subject subsidie.
Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran zegt dat er met man en macht is gewerkt om de vastgestelde doelen te bereiken. Vanaf de maand januari tot en met maart 2023 kwamen reeds 18.100 gezinnen in aanmerking voor de koopkrachtversterking. Voor de maand april 2023 groeide het bestand naar 31.028 gezinnen en per heden zijn er ruim 50.000 gezinnen in het Sociaal Programma.
De bewindsman benadrukt dat de eerste doelgroep welke sedert januari 2023 in aanmerking is gekomen voor de koopkracht versterking onder andere bestaat uit de mensen met een beperking, personen uit zwakke huishoudens en gezinnen die alleen Algemene Oudedagsvoorzieningen ontvangen.
“Alle middelen ten behoeve van het ministerie worden aangewend aan de verschillende ondersteuningsmaatregelen naar de samenleving toe. Wij kennen onze verantwoordelijkheden en zullen het volk niet in de steek laten. Tot nu toe is er SRD 243 miljoen uitgegeven aan het Sociaal Programma,” stelt de bewindsman.
Middels het sociaal programma wil de regering erop toezien dat de kwetsbare gezinnen binnen de samenleving de nodige ondersteuning krijgen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie geraken. Sozavo streeft ernaar toe in juni 2023, 60.000 gezinnen tegemoet te komen bij het uitvoeren van dit project.