SPSB STELSELMATIG UITGEHOLD

De zaak rondom de dubieuze handelingen binnen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), worden al geruime tijd onderzocht. De ex-directeur, Ginmardo Kromosoeto, zit sinds vorig jaar achter slot en grendel vanwege zijn handelingen/participatie bij de verkoop van de overheidspanden aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In 2019 kwam de SPSB al in het nieuws toen er documenten werden gedeeld met de gemeenschap met betrekking tot grootschalige malversaties die zich zouden hebben voorgedaan bij de SPSB, die toen onder de leiding stond van Kromosoeto. De documenten die naar buiten gebracht werden, hebben toen een schandvlek voor de toenmalige regering veroorzaakt.
Keerpunt heeft onlangs ook vernomen, dat deze bank gewoon is uitgehold door exponenten van de vorige regering. Deze paarse sekte heeft zich rijkelijk laten voorzien van diverse privileges.
Er werd bijvoorbeeld huishuur, interieurinrichting, bewaking en zelfs kleding via de SPSB betaald. Deze NDP-toppers worden sinds het aantreden van de regering Santokhi, aangemaand om hun openstaande rekeningen te voldoen bij de SPSB. Keerpunt heeft de namen van een aantal personen onder ogen gekregen en een van hen, was niet lang terug nog verbonden aan het MI-Gliss. Deze mevrouw heeft een openstaande factuur op haar naam staan van meer dan USD 100.000, omdat haar huishuur al die jaren werd betaald en tevens de inrichting van haar woning was bekostigd met middelen die de staat toen beschikbaar had gesteld via de SPSB.
Ook de ex-directeuren van DNV en die van Volksgezondheid, hebben enorme bedragen openstaan bij de SPSB. Ook de gewezen minister van Sport- en Jeugdzaken werd voorzien van huishuur en andere privileges.
Deze namen zijn een tipje van de sluier, maar zijn erbij gekomen na de lijst met klinkende namen die in 2018 een schokeffect veroorzaakte in de samenleving. Vorige week werd weer aangehaald in De Nationale Assemblee, dat de SPSB onder het vorige bewind, een grote graaipot was.
’Tijdens de vorige regering is er flink huisgehouden’’, stelde parlementariër Asis Gajadien. Er is zodanig gerommeld, dat er zelfs een vliegtuig is gekocht van ruim USD 450.000, dat betaald werd vanuit de rekening van het ministerie van Financiën bij de SPSB. Dit werd bevestigd door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning.
De SPSB is zodanig uitgehold, dat zelfs Kromosoeto via zijn privégirorekening bedragen kleiner dan SRD 150.000 overmaakte, om zogenaamd betalingen te doen. Op die manier hoefde hij voor deze transacties geen toestemming te krijgen van de Raad van Toezicht.
The post SPSB STELSELMATIG UITGEHOLD .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname