Specialisten hopen op succesvolle afronding onderhandelingen met Survam

11/11/2020 00:00 – Amanda Palis

 
PARAMARIBO – De sectie specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) hoopt dat de onderhandelingen met de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) over nieuwe tarieven, naar tevredenheid worden afgesloten. “We vertrouwen erop dat met bemiddeling van de vicepresident (vp) die tevens voorzitter is van de onderraad een akkoord bereikt wordt”, zegt Ben Hewitt, voorzitter van de specialisten, tegen de Ware Tijd.
Woensdag moet Survam besluiten of ze akkoord gaat met de voorstellen die zijn gedaan door de vp. “Er zijn inderdaad wat compromissen door hem gemaakt, maar ik wil deze nog niet prijsgeven. Indien er een akkoord is gesloten dan denk ik wel dat zij dat zelf kenbaar zullen maken”, zegt Hewitt, doelend op de vp en of het ministerie van Volksgezondheid.
De specialisten hadden besloten om vanaf 1 november geen garantiebrieven meer van assurantiemaatschappijen te accepteren. Patiënten moesten daardoor zelf contant voor hun behandeling betalen. Op verzoek van Brunswijk besloten de zorggroepen dinsdag en woensdag over hun hart te strijken en de garantstellingen van Assuria, Self Reliance en Parsasco aan te nemen.
Over het tarief zegt Hewitt dat er SRD 295 per consult was voorgesteld, maar dat Survam niet akkoord is gegaan met het bedrag. “Zelf hebben zij tot twee keer toe een voorstel gedaan, maar het leek eerder een belediging naar de specialisten toe.” Het eerste was SRD162,50 per consult en het tweede SRD180. “We hebben niet eens de unificatie meegenomen voor de berekening, want anders zouden we dan op een veel hoger bedrag dan de SRD 295 komen”, aldus Hewitt.
Uitgaande van een berekening van 2011 komt de VMS op een tarief van veertig US dollar. Met de huidige koers zou het te betalen bedrag meer dan SRD 600 moeten zijn. “We hebben zeven jaar geen tariefaanpassing gehad en zijn zowat wakker geschud door de unificatie om nu eindelijk goede tarieven af te spreken.”
Hewitt wijst erop dat terwijl de assurantiemaatschappijen zich verzetten tegen een redelijke verhoging, zij sinds 2018 de premie hebben verhoogd zonder rekening te hebben gehouden met de zorggroepen. “Ze zouden eigenlijk geld moeten hebben gereserveerd, maar Survam zegt dat niet te hebben gedaan.”
Op het voorstel van de specialisten om de tarieven gefaseerd te verhogen, heeft ze ook niet positief gereageerd. Hewitt vermoedt dat dit voorstel niet is geaccepteerd, omdat de gevraagde aanpassing invloed zal hebben op de premie voor de verzekerden. “We hebben voorgesteld om elke drie maanden een verhoging door te voeren, omdat we begrijpen dat het misschien in één keer niet haalbaar zou zijn. Maar ook daar is er geen akkoord over bereikt. Zelfs met voorstellen van het ministerie van Volksgezondheid heeft Survam niet veel gedaan.”
De specialisten houden er ook rekening mee dat er geen akkoord komt. “Dan gaan we gewoon weer oppakken dat patiënten de kosten moeten voorschieten. Velen hebben hier ook begrip voor, maar wat je dan krijgt, is dat mensen wegblijven, vooral als zij een ingreep moeten ondergaan die even uitgesteld kan worden. Het gevolg hiervan kan zijn dat wanneer zij terugkomen ze nog zieker zijn en dat moeten we zeker vermijden”, aldus Hewitt. Inspanning van de Ware Tijd om van Survam een reactie te krijgen, bleef zonder resultaat.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname