SoZaVo: SRD 243 miljoen uitgegeven aan Sociaal Programma

Ruim 50.000 gezinnen zijn in de maand mei  in aanmerking gekomen voor de koopkrachtversterking. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) onlangs bevestigd en dat hiermee de vastgestelde target, is behaald. Het ministerie van SoZaVo ging in Januari van start met het Sociaal Programma als onderdeel van het Social Beneficiary Programma. In het kader van de overstap van object naar subjectsubsidie, wordt aan de minderdraagkrachtigen een koopkrachtversterking  gegeven van SRD 1800.  Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo, benadrukte dat er keihard is gewerkt om de vastgestelde doelen te bereiken. Van januari tot en met maart 2023, kwamen reeds 18.100 gezinnen in aanmerking voor deze koopkrachtversterking. In april groeide het aantal naar 31.028 huishoudens, en per heden zijn er ruim 50.000 gezinnen in het Sociaal Programma opgenomen. Ramsaran deelde mee, dat de eerste doelgroep die sedert  januari in aanmerking is gekomen voor de koopkrachtversterking, bestaat uit personen met een beperking, personen uit zwakke huishoudens en gezinnen die alleen een Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) ontvangen.
“Alle middelen ten behoeve van het ministerie, worden aangewend voor de verschillende ondersteuningsmaatregelen naar de samenleving toe”, aldus Ramsaran. Tot nu toe is SRD 243 miljoen uitgegeven aan het Sociaal Programma.
President Chandrikapersad Santokhi, heeft gezegd dat de regering haar verantwoordelijkheden kent, en de problemen waarmee de samenleving kampt, strategisch wenst op te lossen. Stap voor stap zal evoor gezorgd worden dat de economie en de koopkracht groeien. Volgens Santokhi zal de koopkracht van ambtenaren en aan hen gelijkgestelden worden versterkt met SRD 2500 per maand. Er moet gegeven worden wat de economie kan dragen.
En vooral de armoedegrens moet goed gemonitord worden. Verder streeft het ministerie van SoZaVo ernaar, in juni 60.000 gezinnen tegemoet te komen bij het uitvoeren van dit project. Volgens het staatshoofd plaatsen de bereikte schuldherschikkingen, Suriname in een betere positie  op de internationale markt. Ondanks de vele kritiek afkomstig uit de samenleving, ziet het staatshoofd dit als een uitdaging,  “De regering neemt alle kritiek mee, voor het voeren van een beter beleid en bestuur in de tweede helft van de regeerperiode, om het land te laten winnen”, aldus Santokhi
The post SoZaVo: SRD 243 miljoen uitgegeven aan Sociaal Programma ..