Sozavo maakt scholen bewust van rechten mens met een beperking

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft in samenwerking met de Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) een bewustwordingscampagne op gang gebracht inzake de Conventie voor de Rechten van Mensen met een Beperking (CRPD). Op 24 mei zijn verschillende scholen aangedaan. Sozavo zegt dat veel mensen binnen de samenleving niet weten wat er allemaal in deze conventie is opgenomen.
Minister Uraiqit Ramsaran gaf aan dat mensen met een beperking als sociale doelgroep, de speciale aandacht hebben van de regering. De bewindsman zegt dat deze groep gelijke kansen moet krijgen en moet worden meegeteld binnen de samenleving.
Mensen met een beperking worden vaak onderschat, terwijl ze vol talent zitten. CRPD is een Internationaal mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties en is bedoeld om de rechten en waardigheid van personen met een beperking te beschermen.
Suriname heeft dit verdrag op 30 maart 2007 getekend en op 29 maart 2017 geratificeerd. De bewustwording is belangrijk voor de Surinaamse samenleving, omdat het zal moeten bijdragen aan manier waarop de samenleving kijkt naar de mens met een beperking. Het ministerie zal tot het uiterste gaan om de mind-shift in de samenleving verder opgang te brengen.