“Solidariteit lijkt op uitmelkmaatregelen”

De regering heeft onlangs twee wijzigingsvoorstellen inzake de loon- en inkomstenbelastingwetten, ingediend onder de noemer solidariteitsheffing. De solidariteitsheffing zal naar zeggen van de regering, slechts door de zogenaamde “brede schouders” gedragen worden, waarbij deze inkomensgroepen tien procent extra belasting zullen moeten afdragen. Deze belastingheffing zal de financiële lasten van de burger verder verzwaren en hun koopkracht verder eroderen. De vraag die rijst is: hoe definieert de regering wat de breedste schouders zijn? Volgens het huidige ingediende concept zou eenieder die ruim SRD 2.500 en meer per maand verdient, de heffing moeten betalen.
Voor de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) in De Nationale Assemblée is het allereerst zaak dat de regering hier duidelijkheid in brengt, daar het aspect ‘solidariteit’ niet slechts gericht kan zijn op de loontrekkers, maar in brede context bekeken moet worden.
De NDP-fractie is de mening toegedaan dat indien de regering haastig opzoek is naar geld, zij integraal naar inkomstenbronnen moet uitkijken in plaats van alleen de loontrekkers extra te belasten. Terloops wordt weliswaar aangegeven dat de belastingschijven zullen worden aangepast. Echter is nog niet duidelijk of dit in het voordeel van de belastingbetaler of de regering zal vallen. Ondertussen wordt de arbeidende klasse al voldoende belast door onder meer:
– de steeds fluctuerende prijzen in de winkels, waarop de laatste weken weinig tot geen controle wordt uitgeoefend.– de gestegen premies van WAM-verzekeringen binnen een week na aantreden van de regering.– de aangekondigde verhoging van de benzineprijzen (het governmenttake deel) met SRD 1,00.– de aangekondigde afschaffing van de subsidies op de nutsvoorzieningen.voorts kijken wij als natie eind deze maand ook aan tegen een devaluatie van onze Surinaamse munt, met alle gevolgen van dien.
De genoemde verwachtingen schetsen een beeld van de enorme druk die de loontrekkers en ondernemers te wachten staat. De zorg daarbij is dat de gevolgen hiervan deels zullen worden afgewenteld op de al niet zo brede schouders.
Vanwege de steeds nijpender wordende COVID-19-pandemie in Suriname zijn onze burgers in een zeer moeilijke situatie terechtgekomen. De NDP-fractie heeft nog geen bewegingen gezien vanuit de regering om maatregelen voor te bereiden om de samenleving tegemoet te komen. Overal in de wereld treft men ondersteunende maatregelen omwille van het volk. Ondanks de kritische geluiden enkele maanden terug, begreep de regering-Bouterse/Adhin dat een heffingskorting van SRD 750 voor zes maanden, verhoging van AKB en AOV als ook noodpakketten een noodzaak waren om overleven mogelijk te maken.
De samenleving werd zelfs voorbereid om weer over te gaan tot het nieuwe leven. De fractie maakt zich ernstige zorgen over de “uitmelkmaatregelen”, die nu de focus lijken te krijgen boven ondersteuningsmaatregelen. Juist nu vele levens weer in gevaar komen, zowel qua gezondheid als qua inkomen.
Zo kijken ambtenaren reikhalzend uit naar de loonsverhoging die met de vakbeweging is overeengekomen per oktober 2020. Echter is dit door de huidige regering on hold gezet. Ook de ondernemers smachten naar compensatiemaatregelen als gevolg van COVID-19.
De regering, die fel tegenstander van lenen is, zal meer creativiteit aan de dag moeten leggen om de staatsinkomsten te vergroten. Een mogelijkheid is de repatriëring van inkomsten van exporteurs door de welbekende Valutawet te handhaven. Voorts dienen de belastingontduikers te worden aangepakt, en inning van royalties bij de informele goudsector verder geordend te worden. Hiertoe is al een aanzet gegeven in de vorige termijn Bouterse-Adhin.
Wil de regering verder kijken en de lasten werkelijk verdelen? Dan zijn er mogelijkheden op het gebied van: invoering van de belasting op de toegevoegde waarde (btw), invoering van onroerendgoedbelasting, heffingen op plastiekverpakking, milieubelasting, verhoging van grondhuurtarieven en concessierechten op onbenutte percelen. Ook hiertoe is het meeste voorwerk reeds gedaan door de vorige regering.
De NDP-fractie kijkt uit naar een constructieve vergadering om tot een integraal, opbouwend plan voor Suriname te komen, waarbij wij allen als samenleving bijdragen waar we kunnen, maar a dresi no mag takroe moro a siki!!
Nationale Democratische Partij (NDP)

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald